Als lid van WEET heb je stemrecht op de Algemene Ledenvergadering en zo heb je invloed op de koers die we varen. Daarnaast ontvang je, tenzij je dat niet wil, het WEET magazine.

Op dit moment betreft de contributie nog een bedrag per kalenderjaar, ongeacht in welke maand je lid wordt. Dus stel dat je in oktober lid wordt, dan betaal je 25 euro voor drie maanden lidmaatschap. De contributie is niet bedoeld als een abonnement op het magazine. Met de ledencontributies en de overige inkomstenbronnen financieren we niet alleen het magazine maar voeren we als patiëntenvereniging veel meer kerntaken uit op het gebied van informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact. We zijn op al deze gebieden flink aan de weg aan het timmeren.

Het lidmaatschap kost per kalenderjaar:

  • Standaard lidmaatschap: 25,-
  • Toeslag indien geen automatische incasso: 5,-
  • Toeslag voor ontvangst magazine buiten Nederland: 15,-

    (vanaf 2020 wordt digitaal lezen een optie, dan vervalt de toeslag voor het buitenland uiteraard)

 

Wie kunnen lid worden?

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden. Rechtspersonen zoals bv's, verenigingen en stichtingen kunnen wel donateur worden, heel graag natuurlijk. Donateurs ontvangen ook het magazine. Het grootste verschil tussen leden en donateurs is dat alleen leden stemrecht op de ALV hebben. Omdat een patiëntenverening als belangrijke kerntaak belangenbehartiging heeft, is het lidmaatschap bedoeld voor mensen die een eetstoornis hebben of hebben gehad en voor ouders of naasten.

 

Klik hier om het inschrijfformulier te openen (beveiligde omgeving)