Weet is betrokken geweest bij het tot stand komen van de tekst voor de Zorgstandaard Eetstoornissen

De Zorgstandaard Eetstoornissen bevat:

  1. Een specifieke inleiding over eetstoornissen;
  2. Zorgspecifieke modules, met onderscheid tussen generalistische, specialistische en hoogspecialistische zorgmodules;
  3. Generieke modulesdie van toepassing zijn op de zorg voor mensen met een eetstoornis;
  4. Organisatie van de zorg met checklists, beslismodellen en zorgpaden waarin wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor de zorg in verschillende stadia van de aandoening en welke zorg bij verschillende patiënten profielen passend is. Vervolgens toetsing van het doelmatigheidscriterium;
  5. Indicatoren voor het monitoren van de naleving van de aanbevelingen (proces- en structuurindicatoren) en de effecten hiervan op het welbevinden van de patiënt (uitkomst indicatoren).

Er komt ook een patiëntenversie van deze Zorgstandaard Eetstoornissen

 

Zorgstandaard Eetstoornissen from www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl on Vimeo.