Het wordt steeds vaker benoemd dat vroegtijdige herkenning een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste factor is voor de herstelkansen van eetstoornispatiënten. Ook in de reportage van Zembla kwam dit weer prominent terug. Nu is signaleren één ding, maar dan moet het ook nog op een goede manier ter sprake gebracht kunnen worden.
 
Patiëntenvereniging WEET gaat hier het komende jaar flink op inzetten. We hebben een substantieel deel van onze subsidie voor 2020 weten te begroten voor deze campagne. Daarmee kunnen we al veel bereiken maar het bereik wordt toch beperkt door het budget.
 
De campagne richt zich op de allereerste fase van de ontwikkeling van een eetstoornis. Dus nog voordat iemand bij de eerstelijns zorgverlener, veelal de huisarts, terecht komt. De doelgroep is eigenlijk het brede publiek maar omdat we niet iedereen kunnen bereiken, richten we ons op de omgeving van mensen in de leeftijdsgroepen waarin de ontwikkeling van een eetstoornis het meest gezien wordt. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan scholen, docenten op hbo en universiteiten, studentenverenigingen, huiswerkbegeleiders, activiteitenbegeleiders en deelnemers (YMCA, scouting, e.d.), sportclubs, verenigingen, etc.
 
De campagne zal zowel uit verspreiding van brochures als uit social media campagnes bestaan.
 
Wilt u specifiek deze campagne steunen, maak dan via een van de onderstaande links een bedrag over.