Pica is een stoornis waarbij iemand minimaal een maand lang niet-eetbare dingen eet. Te denken valt aan krijt, aarde, steentjes.

Ruminatiestoornis is de stoornis waarbij iemand minimaal een maand lang doorgeslikt eten opnieuw oprispt, kauwt en weer doorslikt. Dit is bijzonder schadelijk voor het lichaam.

Vereniging-NEE-eten-logo