Eetstoornissen, (hulp bij) eigen kracht – Frans Leenders

Frans Leenders deed jarenlang onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen, in opdracht van en in samenwerking met Ixta Noa. Hij heeft met name gezorgd voor een theoretische verdieping van de ervaringsdeskundige begeleiding die Ixta Noa biedt.
In dit boek beschrijft hij ervaringsdeskundigheid bij eetstoornissen, en wat hierbij komt kijken.
Het boek is in drie delen opgedeeld:
1. Algemene processen, factoren en verschijnselen. In dit deel vind je de theoretische onderbouwing: welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en in stand houden van een eetstoornis? Hoe kan ervaringsdeskundigheid van meerwaarde zijn bij herstel?
2. Eetstoornissen naar leeftijdsfasen en leefdomeinen. Een stukje ontwikkelingspsychologie: hoe ziet de ontwikkeling van het kind eruit en welke aanwijzingen zijn er in de jeugd te vinden voor het ontstaan van een eetstoornis op latere leeftijd?
3. Registratie- en begeleidingsmethodiek eetstoornissen. In dit deel wordt besproken welke ondersteunende instrumenten er kunnen worden ingezet bij ervaringsdeskundige begeleiding.
Denk hierbij aan vragenlijsten en schema's die gebruikt kunnen worden in gesprekken.

Belangrijk: de ervaringsdeskundige begeleiders van Ixta Noa volgen training voordat zij begeleiding gaan bieden. De instrumenten die in dit boek worden beschreven, worden gebruikt binnen Ixta Noa. Dit wordt gecombineerd met regelmatige intervisie en supervisie. Oftewel: ga niet op eigen houtje aan de slag, maar zorg altijd voor deskundige begeleiding als je je ervaring wil inzetten! Kijk bijvoorbeeld op www.ixtanoa.nl

De opzet van dit boek is vooral theoretisch: het biedt een hoop informatie, met name over de ontwikkeling van een eetstoornis tijdens de verschillende levensfases. De factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een eetstoornis worden uitgebreid beschreven, stevig onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.
Zo zijn er hoofdstukken over culturele factoren, gezinsfactoren, sociale en cognitieve ontwikkeling, morele ontwikkeling en bijvoorbeeld hechting (zowel hechting in de jeugd als op volwassen leeftijd staat beschreven, mooi!).
Temparement en persoonlijkheid worden beschreven, en dan vooral de persoonskenmerken die vaak gezien worden bij anorexia en boulimia.
Ontzettend leerzaam om te lezen, ook om zicht te krijgen op je eigen eetstoornis. Achterin het boek vind je overzichtelijke vragenlijsten die alle mogelijke factoren nog eens opsommen.
Jammer van dit boek vind ik wel dat er heel summier wordt ingegaan op eetstoornis NAO. Anorexia, boulimia en BED worden met meerdere bladzijdes beschreven, NAO krijgt drie regels. Mijn ervaring is dat NAO in ernst niet onderdoet voor anorexia, boulimia en BED, en naar mijn idee blijft dit onderbelicht.

Ik zou dit boek vooral willen aanraden aan mensen die al langere tijd ervaring hebben met een eetstoornis en misschien wel hun ervaring willen gaan inzetten. De hoeveelheid informatie die wordt aangeboden is namelijk niet mis, en het leest niet zo makkelijk weg als een ervaringsverhaal of beknopt informatief boekje. Voor iedereen die de algemene informatie over eetstoornissen ondertussen kent: dit boek biedt je verdieping aan van je kennis.