Dag lieve lezer,

Wat ik je wil zeggen, voordat ik iets meer vertel over mijzelf, is dat ik hoop dat het fijn voor je is om de ervaringen van een ander te lezen. Misschien vind je in mijn blogs herkenning en zelfs weer wat hoop. Terugkijkend besef ik, toen onze meiden ziek waren, graag met lotgenoten had willen praten, met mensen die echt begrijpen hoe het is en hoe het voelt. Dus daarom vind ik het zo fijn om mijn ervaringen nu maandelijks met jullie te delen. Ik was blij met de uitnodiging van Weet om te schrijven over hoe dat bij ons thuis ging.

2 dochters
Thuis is voor mij ons gezin met 2 dochters. Ze hebben alle twee geworsteld met een eetstoornis. De oudste had de purgerende variant van anorexia. De jongste had anorexia. Had, durf ik nu te zeggen, want het gaat op dit moment erg goed met hen. En daar hebben we lange tijd niet aan durven denken. Laat staan op durven hopen.

Samen hebben we van alles doorlopen. We kwamen bij psychologen en diëtisten. Ze doorliepen GGZ-trajecten voor onder de 16 en voor volwassenen. Gecombineerd met school, maar ook in volledige dagbehandeling. Terwijl voor de jongste haar groep bij de GGZ bepalend was voor een stap richting herstel, moest de oudste overstappen naar een organisatie met ervaringsdeskundigen. En later zelfs een maand intern. Bij de ene dochter mochten we tijdens het eten vooral niets zeggen of doen, de andere dochter vond het juist fijn als wij opschepten. Eén dochter maakte ruzie om het minste of geringste. De andere dochter verviel juist in stilzwijgen. Soms dagenlang. En wij als ouders liepen op eieren. En hebben eindeloos gepraat. Met elkaar en later ook met onze meiden. Vooral als ze het moeilijk hadden of worstelden met een terugval. En gelukkig, gelukkig keerde het tij en ging het met kleine stapjes beter. En daarom, juist omdat het nu weer goed met hen gaat vertel ik er graag over aan lotgenoten. Omdat ik weet hoe eenzaam je jezelf kunt voelen. En hoe fijn het kan zijn om andere verhalen te horen. Zelf heb ik destijds niet veel lotgenoten gesproken en heb dat toen echt gemist.

UitgelichtWeet: de landelijke patiëntenvereniging

Weet is de landelijke patiëntenvereniging voor eetstoornispatiënten en hun naasten en als zodanig erkend door het Ministerie van Voksgezondheid, Welzijn en Sport.

De kerntaken van een patiëntenvereniging zijn:

  • informatievoorziening
  • lotgenotencontact
  • belangenbehartiging


We zijn dus een vereniging door en voor patiënten en naasten. De uitvoering van de taken wordt bij Weet vervuld door vrijwilligers, waaronder het bestuur.

Concreet verzorgen we op dit moment:

  • Het Weet magazine. Een magazine voor leden en donateurs dat 4x per jaar uitkomt.

  • De telefonische hulplijn. Hier kan iedereen terecht die graag een keer wil praten met een ervaringsdeskundige of een ervaringsdeskundige naaste of ouder. De hulplijn wordt steeds beter gevonden en er worden steeds meer mensen mee geholpen. We zijn dan ook doorlopend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk voor meer informatie bij de hulplijnpagina.

  • Themabijeenkomsten. Themabijeenkomsten zijn ook voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor leden. De thema's zijn afwisselend gericht op patiënten en ouders of naasten. Kijk bij de agenda voor de komende bijeenkomsten.

  • Weet Forum.

  • Gesprekspartner voor de relevante partijen in de zorg. We zitten o.a. aan tafel bij K-eet, de landelijke stuurgroep ketenzorg eetstoornissen, in het leven geroepen door het Ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), we hebben een bestuurszetel bij de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE), we praten met zorgverzekeraars en hebben regelmatig overleg met de koepelorganisatie MIND en met stichtingen die laagdrempelige hulp bieden van ervaringsdeskundigen.

  • Grootschalige voorlichtingscampagne vroegtijdige herkenning, bespreekbaar maken, destigmatisering en sociale inclusie. Deze start begin 2020.

 

 

En eind 2019 komt er een compleet vernieuwde en overzichtelijke website met veel informatie over eetstoornissen en informatie voor ouders, naasten en de omgeving van mensen met een eetstoornis.

 Wat kun jij doen voor de patiëntenvereniging?

Weet is een patiëntenvereniging en dus zowel voor als door patiënten (en naasten). Hoe meer leden, hoe groter onze stem. En hoe meer vrijwilligers, hoe meer we kunnen bereiken met z'n allen.

Kijk hier wat het lidmaatschap inhoudt en/of klik hier voor de vrijwilligersvacatures!