Lieve allemaal,

Ik zal mij even kort voorstellen!
Ik ben Sofie, 22 jaar en ik woon in het hoge Noorden van ons mooie landje!

Ik ben sinds kort een vrijwilliger bij Weet! Ik zal zo nu en dan een blog plaatsen. Ik zal ervaringen en verhalen delen, welke ik heb meegemaakt,mij interesseren, motiveren of inspireren.

Ik hoop dat ik een steentje kan bijdragen aan (h)erkenning, inspiratie en motivatie!

Op mijn 8e levensjaar ontwikkelde ik een eetstoornis. Eetstoornis NAO (8-14), welke op latere leeftijd omsloeg naar Anorexia Nervosa, purgerende type(14-17), waarna AN beperkende type en veel sport. (17-heden) Ik ben inmiddels een heel eind op weg. Een heel eind op weg naar herstel.

De basisschool was voor mij geen fijne plek. Ik ben altijd veel gepest. Ik had een hele drukke klas, mijn klas stond ook bekend als 'rebels.' Ik voelde mij niet op mijn plek. Alle spanningen sloegen bij mij op de darmen, waardoor ik chronisch obstipatie ontwikkelde. Echter werd dit niet erkend door mijn huisarts. Ze bleef altijd volhouden dat het wel over ging, als de pesterijen afnamen. Dit was niet het geval. Mijn darmproblemen werden een nieuwe reden om mij te pesten. Altijd als je naar de wc moest, hield de klas de tijd in de gaten. Was je langer dan een minuut weg, was je het bokje. Ik durfde op school niet meer naar de wc. Ik durfde de deur niet meer uit, als ik niet minstens 30minuten op de wc kon zitten. Elke ochtend, elke middagpauze, elke keer als ik weg moest, zat ik 30-60min op de wc. Gewoon zitten. Ik was bang, zo bang, dat ik steeds vaker thuis bleef. Ik werd er letterlijk ziek van. Vele paniekaanvallen, vele huilbuien, mijn ouders waren radeloos.
Op mijn 10e werd mijn obstipatie ernstig, ik kon 14 dagen niet meer naar het toilet en ik werd opgenomen in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hier heb ik ruim 2 weken gelegen.
Na deze 2 weken moest ik weer naar school. Maar het ging niet. Ik was te bang, ik werd weer ziek en bleef thuis. Nog altijd hield mijn huisarts stug vol, het wordt wel beter, het lost vanzelf wel op.. Integendeel.. Zo heb ik bijna ¾ schooljaar gemist van groep 7. Ik moest groep 7 overdoen en ik hoopte in een fijnere klas te komen. Dit was het geval en ik heb de basisschool af kunnen maken. De angsten en pesterijen waren niet gestopt, maar ik heb me er doorheen geworsteld. Mijn uitlaatklep: Turnen, Turnlessen geven, Paarden, Actief zijn! En bovenal.. 'Controle' houden over mijn gewicht....

Wordt vervolgd...

UitgelichtWeet: de landelijke patiëntenvereniging

Weet is de landelijke patiëntenvereniging voor eetstoornispatiënten en hun naasten en als zodanig erkend door het Ministerie van Voksgezondheid, Welzijn en Sport.

De kerntaken van een patiëntenvereniging zijn:

  • informatievoorziening
  • lotgenotencontact
  • belangenbehartiging


We zijn dus een vereniging door en voor patiënten en naasten. De uitvoering van de taken wordt bij Weet vervuld door vrijwilligers, waaronder het bestuur.

Concreet verzorgen we op dit moment:

  • Het Weet magazine. Een magazine voor leden en donateurs dat 4x per jaar uitkomt.

  • De telefonische hulplijn. Hier kan iedereen terecht die graag een keer wil praten met een ervaringsdeskundige of een ervaringsdeskundige naaste of ouder. De hulplijn wordt steeds beter gevonden en er worden steeds meer mensen mee geholpen. We zijn dan ook doorlopend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk voor meer informatie bij de hulplijnpagina.

  • Themabijeenkomsten. Themabijeenkomsten zijn ook voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor leden. De thema's zijn afwisselend gericht op patiënten en ouders of naasten. Kijk bij de agenda voor de komende bijeenkomsten.

  • Weet Forum.

  • Gesprekspartner voor de relevante partijen in de zorg. We zitten o.a. aan tafel bij K-eet, de landelijke stuurgroep ketenzorg eetstoornissen, in het leven geroepen door het Ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), we hebben een bestuurszetel bij de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE), we praten met zorgverzekeraars en hebben regelmatig overleg met de koepelorganisatie MIND en met stichtingen die laagdrempelige hulp bieden van ervaringsdeskundigen.

  • Grootschalige voorlichtingscampagne vroegtijdige herkenning, bespreekbaar maken, destigmatisering en sociale inclusie. Deze start begin 2020.

 

 

En eind 2019 komt er een compleet vernieuwde en overzichtelijke website met veel informatie over eetstoornissen en informatie voor ouders, naasten en de omgeving van mensen met een eetstoornis.

 Wat kun jij doen voor de patiëntenvereniging?

Weet is een patiëntenvereniging en dus zowel voor als door patiënten (en naasten). Hoe meer leden, hoe groter onze stem. En hoe meer vrijwilligers, hoe meer we kunnen bereiken met z'n allen.

Kijk hier wat het lidmaatschap inhoudt en/of klik hier voor de vrijwilligersvacatures!