cornelie en inez 2Ouders testen eerste versie
Als ouder van een kind met anorexia nervosa heb je waarschijnlijk veel vragen. Zo ook over de zorg. Want hoe ziet de zorg rondom anorexia nervosa er precies uit? Deze tool geeft de zorgketen van anorexia nervosa met daarin preventie, signalering en diagnostiek, in gesprek, hulptraject, nazorg en herstel.

Het doel? Inzicht geven in de zorgketen van anorexia nervosa en informatie aanreiken zodat de vragen waar je mee rondloopt beantwoord worden.

Afgelopen maandag 10 april is de proefversie online gegaan om de zorgketen in kaart te brengen. Test de gratis tool waarin de zorgketen rondom anorexia nervosa in beeld is gebracht. Graag zouden wij vragen of u de bijbehorende enquête wilt invullen zodat de tool verbeterd kan worden!
Alvast heel erg bedankt. Inez en Cornelie

Heb jij een eetstoornis?

Wil je weten wat een eetstoornis is? Weet je het al wel, maar wil je nog geen professional, maar wel praten met lotgenoten? Zoek je adressen van hulpverleners en lotgenoten? Heb je hulp, maar geen klik met de hulpverlener? Zoek je informatie over terugval? Wil je lezen in het Weet Magazine hoe anderen herstellen?

Lees meer

Weet is er voor jou

Weet, vereniging rond eetstoornissen is dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Weet is een community die mensen samenbrengt en zorgt dat mensen met een eetstoornis zelf invulling geven aan een fijn leven. Samen kun jij door!

Lees meer

Help ons mee

Weet kan als vrijwilligersorganisatie alleen bestaan als wij samen elkaar versterken. Heb jij de behoefte ons te steunen, dan kan dat op verschillende manieren. Lees meer over: vrijwilliger worden, het geven van een financiële steun, donateur worden, anderen attenderen over ons bestaan.

Lees meer