De resultaten van de eerste meting van het Nederlands Eetstoornisregister - een grootschalig longitudinaal onderzoek - zijn bekend! 
Er zijn 765 vragenlijsten ingevuld bij dit eerste meetmoment. Lees hier het volledige artikel op onze website. 

NederlandsEetstoornissenRegister