NederlandsEetstoornissenRegister

Nederlands Eetstoornissen Register

In juli 2015 is het Nederlands Eetstoornissen Register (NER) gestart, een samenwerking tussen GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, de Vrije Universiteit Amsterdam en WEET vereniging rond eetstoornissen. Met het NER willen we mensen die, nu of in het verleden, eetproblemen of een eetstoornis hebben (gehad) via online vragenlijsten volgen in de tijd. Zo kunnen we de lange termijn effecten van het hebben van eetproblemen op verschillende aspecten (bijvoorbeeld opleiding, wonen, werk en kwaliteit van leven) in kaart brengen.

Op basis van de eerste vragenlijst blijkt dat de eetproblematiek grote gevolgen heeft op verschillende aspecten van het leven (Rapportage Startvragenlijst 2015). Zo hebben volwassen NER deelnemers een relatief hoog opleidingsniveau maar lijken zij minder uur per week te werken en meer te verzuimen dan gezonde leeftijdsgenoten.

Figuur 4 NER Weet Magazine ed 6

Daarnaast is slechts een kwart (26%) van de NER deelnemers gelukkig, de meesten zijn vaker ongelukkig dan gelukkig (37%). Mensen die in het verleden eetproblemen hebben ervaren laten een gunstiger beeld zien, maar deze groep is op verschillende vlakken nog niet op het niveau van de gemiddelde Nederlander.

Voor dit onderzoek zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe deelnemers! Dit najaar zullen de NER deelnemers worden uitgenodigd voor de tweede vragenlijst. Hoe groter de groep mensen is die wij onderzoeken, hoe beter het beeld wordt dat wij krijgen van deze groep. Deelname aan het register is vrijwillig. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen. Het onderzoek is goedgekeurd door de Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.

Wie kunnen er mee doen en wat houdt deelname in?

Bent u 12 jaar of ouder en heeft u nu of in het verleden een eetstoornis of eetproblemen ervaren? Dan kunt u meedoen aan het NER. Voor jongeren onder de 16 jaar, hebben we  toestemming nodig van één van de ouders of verzorgers.

De deelnemers wordt gevraagd om ongeveer één keer per jaar een vragenlijst in te vullen. Zodra u zich aanmeldt krijgt u de uitnodiging voor de basisvragenlijst per mail binnen, zodat u die kunt invullen. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over uw persoonlijke achtergrond, eetproblematiek, diagnostiek, eventuele bijkomende problemen, depressieve stemming, behandeling, onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie kwartier. Omdat dit najaar de tweede NER meting plaatsvindt, zal u waarschijnlijk dan al weer een uitnodiging ontvangen. Maar natuurlijk kunt u per uitnodiging beslissen of u mee wilt doen.

Via de website www.nederlandseetstoornisregister.nl kunt u meer informatie vinden over deelname en kunt u zich aanmelden.

Heel hartelijk dank!

Rita Op ’t Landt-Slof

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.