cornelie en inez 2Ouders testen eerste versie
Als ouder van een kind met anorexia nervosa heb je waarschijnlijk veel vragen. Zo ook over de zorg. Want hoe ziet de zorg rondom anorexia nervosa er precies uit? Deze tool geeft de zorgketen van anorexia nervosa met daarin preventie, signalering en diagnostiek, in gesprek, hulptraject, nazorg en herstel.

Het doel? Inzicht geven in de zorgketen van anorexia nervosa en informatie aanreiken zodat de vragen waar je mee rondloopt beantwoord worden.

Afgelopen maandag 10 april is de proefversie online gegaan om de zorgketen in kaart te brengen. Test de gratis tool waarin de zorgketen rondom anorexia nervosa in beeld is gebracht. Graag zouden wij vragen of u de bijbehorende enquête wilt invullen zodat de tool verbeterd kan worden!
Alvast heel erg bedankt. Inez en Cornelie