99gram.nl is Accare’s online hulp voor jongeren met (eet)problemen. De website is 5 jaar online en heeft inmiddels één miljoen bezoekers gehad.

Jongeren kunnen op 99gram.nl terecht met vragen over eten, gewicht en uiterlijk. Daarnaast weten ze elkaar te vinden voor lotgenotencontact op een drukbezocht forum en zoeken ze veelvuldig anoniem contact met deskundigen via mail en chat.

400 jongeren
Op de site is een zelfhulpcursus voor jongeren met een negatief zelfbeeld. Middels online opdrachten leren zij vriendelijker naar zichzelf te zijn en positiever in het leven te staan. 400 jongeren startten al met de online behandeling voor hun eetproblemen onder begeleiding van een behandelaar. Via internet heeft Accare zo meer meiden met boulimiaklachten bereikt dan jaarlijks naar de instelling worden verwezen. En niet alleen meiden weten de weg naar 99gram.nl te vinden: zo’n 7% van de bezoekers zijn jongens.

Plezier in het leven
Op dit moment kent de site 850 bezoekers per dag. Meiden beoordelen het contact met de deskundige binnen de online behandeling gemiddeld met een acht.  Eén van hen zegt:“Ik ben nog niet klaar met de behandeling, maar ik voel me nu al zo veel beter! Ik heb weer plezier in het leven, ik voel me energiek en ik kan genieten van eten.” (lees het hele verhaal hier)

Grote stap voor GGZ: regie bijna volledig bij de jongere
99gram.nl is een zeer laagdrempelige vorm van hulp voor jongeren met eetproblemen. Accare bereikt hen op de plek waar zij zich bevinden: internet. De site is de enige plek voor deze doelgroep met een compleet aanbod van preventie tot online behandeling. Jongeren kunnen, zonder tussenkomst van een volwassene, bepalen op welk moment ze welke hulp nodig hebben. Zij hoeven op deze manier niet te wachten op hulp en geen school te missen door het reizen naar een instelling. De meeste jongeren melden zich anoniem aan voor behandeling. Het is voor hen een eerste stap richting hulpverlening.