Op 1 september opende PsyQ samen met Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie, een nieuw expertisecentrum voor eetstoornissen in Beverwijk. Zij voorzien hiermee in Noord-Holland in een behoefte aan intensieve behandeling voor zowel jongeren als volwassenen die zeer ernstige eetstoornissen hebben en een BMI (Body Mass Index) hoger dan 15.

Peter Daansen, klinisch psycholoog en projectleider: "Het expertisecentrum is er voor die mensen waar een reguliere behandeling niet voldoende is of een terugval hebben gekregen."

Behandeling
Wanneer een reguliere behandeling niet voldoende is, omdat de problemen te complex zijn, kunnen patiënten nu in Beverwijk dus een intensieve behandeling volgen. Veel patiënten hebben baat bij een individuele behandeling, maar soms is dat onvoldoende. Deze behandeling is opgesplitst in een motiverende/inventariserende fase en een intensievere behandelbare fase. Er wordt gestart met een psychiatrisch consult, somatisch onderzoek, voedingstaxatie en de omgeving van de patiënt wordt in kaart gebracht.

Daarna volgen ze cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is de meest onderzochte en effectief gebleken psychologische behandeling bij eetstoornissen. Er wordt stilgestaan bij de gedachten die er zijn over eten, gewicht en lichaamsvormen en of deze gedachten kloppen.

Dieetmanagement, schematherapie en psycho-educatie zijn belangrijke aspecten in de behandeling voor eetstoornissen. In de groepspsychotherapie worden thema's besproken als zelfbeeld, lichaamsbeleving, seksualiteit, perfectionisme, stemmingsintolerantie en leeftijdsspecifieke problematiek. Er is veel aandacht voor het veranderen van gedrag, zoals het stoppen met eetbuien, stoppen met braken, regelmatiger eten en het doorbreken van eetregels. Een behandeling in het expertisecentrum duurt maximaal negen maanden.

Ervaring
PsyQ heeft jarenlang ervaring op het gebied van behandeling van patiënten met eetstoornissen.
Behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste inzichten, hebben hun effect bewezen en voldoen aan de eisen van wetenschap en richtlijnen.

Op elke PsyQ-vestiging kunnen mensen met eetstoornissen terecht. Voor mensen waarbij de problemen complexer zijn, bestaan er binnen PsyQ vier expertisecentra:
Den Haag, Rotterdam, Kliniek Groningen en per 1 september Beverwijk.