Onderzoek door het Nederlands Eetstoornissen Register (NER)


Er is weinig bekend over hoe het mensen, die een eetstoornis of eetproblemen hebben ervaren, vergaat in het leven (bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en kwaliteit van leven). Om hier een beter beeld van te kunnen krijgen is in samenwerking tussen Rivierduinen Centrum Eetstoornissen Ursula, de Vrije Universiteit Amsterdam en vereniging rond eetstoornissen WEET het Nederlands Eetstoornissen Register (NER) opgezet. Met dit register willen we graag een grote groep mensen die nu of in het verleden eetstoornissen en/of eetproblemen hebben ervaren voor langere tijd gaan volgen via online vragenlijsten.

Waarom?
Door zoveel mogelijk informatie te verzamelen van mensen met eetstoornissen of eetproblemen in Nederland, kan de diversiteit en ontwikkeling onder mensen met eetproblemen in kaart gebracht worden. En kunnen we onderzoeken hoe de leefsituatie van mensen met eetstoornissen eruit ziet en welke factoren een belangrijke invloed op hun levensloop en kwaliteit van leven hebben. Zo kunnen we bijvoorbeeld factoren vinden die samenhangen met een positief beloop van de eetproblemen of eetstoornissen.

Wie kunnen er mee doen?
Volwassenen die ervaring hebben met eetproblemen of een eetstoornis, kunnen deelnemen. 
Ben je 12 jaar of ouder en heb je nu of in het verleden een eetstoornis of eetproblemen ervaren? Dan kun je meedoen aan het NER. Voor jongeren onder de 16 jaar, hebben we toestemming nodig van één van de ouders of verzorgers.

De deelnemers worden gevolgd in de tijd, wat betekent dat je ongeveer één keer per jaar een vragenlijst ontvangt. Per keer kan je beslissen of je mee wilt doen. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over je persoonlijke achtergrond, eetproblematiek, diagnostiek, eventuele bijkomende problemen, depressieve stemming, behandeling, onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie kwartier.

Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen. Via de website www.nederlandseetstoornisregister.nl kun je meer informatie vinden over deelname en kun je je aanmelden.