In Frankrijk is het aanmoedigen van anorexia ('pro-ana-uitingen') strafbaar gesteld. Onderzocht wordt nu of een dergelijk verbod in Nederland ook wenselijk en juridisch mogelijk is. Dit blijft een lastige discussie omdat de mensen die een pro-ana website opzetten zelf vaak ziek zijn en nog ziektebesef missen. Hulpverlening dient dan ook voorop te staan. Bovendien weten mensen die op zoek zijn naar pro-ana elkaar ook via social media te vinden, dus het probleem voorkomen is lastig. 

De minister wilde een zo goed mogelijk beeld van de situatie krijgen en heeft daarom advies gevraagd bij diverse organisaties, waaronder WEET. Ondanks dat de oprichters van pro-ana websites inderdaad vaak zelf ziek zijn en hulpverlening doeltreffender is dan puur en alleen strafbaar stellen, ziet WEET het strafbaar stellen van pro-ana uitingen als wenselijk. 
De minister heeft om bovenstaande redenen (oprichter heeft hulpverlening nodig, social media is nog een plek waar mensen elkaar kunnen vinden, echt uitbannen is dus heel moeilijk) besloten dat een verbod vooralsnog niet wenselijk is. Wel gaat de minister kijken naar een actualisering van de pop-up die opkomt als je een pro-ana website bezoekt. De minister wil in gesprek met behandelaren en providers om de samenwerking te verbeteren. 

Stichting Human Concern meldt dat bijna de helft van de bezoekers van haar website is doorverwezen naar de site vanuit een waarschuwing op een pro-ana website. 
Eind 2016 wordt er een nieuwe zorgstandaard voor eetstoornissen gepubliceerd, waarin onder andere aandacht is voor vroegsignalering.