De transitie binnen Jeugdzorg en WMO is in volle gang. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) volledig doorgevoerd. Dat brengt nogal wat veranderingen met zich mee.. Wat merkt u daarvan?

Wij van WEET zijn benieuwd wat ouders van kinderen met een eetstoornis aan effect merken in de hulpverlening aan hun kind.  
Via onderstaande link komt u bij een korte vragenlijst (13 items). De gegevens die via de vragenlijsten bij ons binnenkomen, gebruiken we voor een analyse die we delen met de NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen). Op deze manier hopen we bij te dragen aan de verbetering van hulpverlening aan kinderen met een eetstoornis. 

Wilt u ons als ouder helpen door de vragenlijst in te vullen? Alvast heel hartelijk dank!
U vindt de vragenlijst hier: http://www.thesistools.com/web/?id=471832