Hieronder tref je de volledige artikelen aan die bij 'Nieuws' gepubliceerd zijn.

kreten 5

Nazorggroep 020

Om patiënten met eetstoornissen dichter bij huis te kunnen behandelen, opent het landelijke centrum voor eetstoornissen Human Concern in oktober 2017 een vestiging in Tilburg. Het aantal patiënten met bijvoorbeeld anorexia of boulimia dat zich bij Human Concern aanmeldt groeit jaarlijks met 25 tot 30 procent. (Poli)klinieken in de Randstad kampen met lange wachtlijsten, terwijl elke dag telt voor deze kwetsbare groep veelal jonge vrouwen.

"Het is bovendien niet verantwoord om ernstig zieke patiënten helemaal naar onze vestigingen in Amsterdam of Bilthoven te laten reizen", stelt Jouke Hoeksma, zakelijk directeur van Human Concern. "Elke stap is uitputtend, elk koutje onderweg kan uitmonden in een levensbedreigende longontsteking. Daarom willen we dicht bij ze zitten. Daarnaast komt ongeveer 20 procent van alle doorverwezen patiënten uit Brabant. In deze provincie zijn we dus hard nodig. Met een professioneel team bestaande uit onder andere artsen, therapeuten en een diëtist gaan we aan de slag."

Oplopende wachttijden
"We merken dat de toestroom van cliënten steeds groter wordt en dit leidt tot onacceptabel lange wachttijden. De opening van de nieuwe vestiging is ons antwoord hierop. Om nog maar te zwijgen over het grote aantal ernstig zieke cliënten. Ik wil deze mogelijkheid ook direct aangrijpen om nogmaals de noodklok te luiden. Ook vanuit de zorgverzekeraars en de politiek hebben we hulp nodig om deze problematiek eerder en beter aan te pakken. Hoewel een nieuwe vestiging voor ons een grote stap is, is het landelijk gezien natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat."

Duurzaam herstel
Human Concern onderscheidt zich door de behandeling van eetstoornissen niet te richten op symptoombestrijding. "Een eetstoornis is een uiting van een dieperliggend probleem. Controle krijgen over eten lost dat probleem niet op. Wij richten ons op het oplossen van de oorzaak. Dat deze manier succesvol is, blijkt uit ons resultaat. Twee jaar na de behandeling is 75 procent van onze patiënten vrij van klachten."

"Als je diep in mijn hart kijkt, vind ik het heel erg dat ik nog een vestiging moet openen. Dat het aantal patiënten met eetstoornissen stijgt, is schrijnend. Het gaat gepaard met zoveel geestelijk en lichamelijk leed. Ook voor de familie en vrienden. Voor veel bedrijven is het openen van een vestiging reden voor een feestje. Voor ons zeker niet. Ik ben pas gelukkig als we overbodig zijn en de deur achter ons kunnen sluiten."

Per oktober 2017 opent Human Concern een nieuwe locatie in Tilburg, op de Berglandweg 32. Net als alle andere vestigingen behandelt deze locatie alle vormen van eetstoornissen. Bekijk hier meer informatie over de locatie op de website van Human Concern. 

Om patiënten met eetstoornissen dichter bij huis te kunnen behandelen, opent het landelijke centrum voor eetstoornissen Human Concern in oktober 2017 een vestiging in Tilburg. Het aantal patiënten met bijvoorbeeld anorexia of boulimia dat zich bij Human Concern aanmeldt groeit jaarlijks met 25 tot 30 procent. (Poli)klinieken in de Randstad kampen met lange wachtlijsten, terwijl elke dag telt voor deze kwetsbare groep veelal jonge vrouwen.

 

“Het is bovendien niet verantwoord om ernstig zieke patiënten helemaal naar onze vestigingen in Amsterdam of Bilthoven te laten reizen”, stelt Jouke Hoeksma, zakelijk directeur van Human Concern. “Elke stap is uitputtend, elk koutje onderweg kan uitmonden in een levensbedreigende longontsteking. Daarom willen we dicht bij ze zitten. Daarnaast komt ongeveer 20 procent van alle doorverwezen patiënten uit Brabant. In deze provincie zijn we dus hard nodig. Met een professioneel team bestaande uit onder andere artsen, therapeuten en een diëtist gaan we aan de slag.”

 

Oplopende wachttijden

“We merken dat de toestroom van cliënten steeds groter wordt en dit leidt tot onacceptabel lange wachttijden. De opening van de nieuwe vestiging is ons antwoord hierop. Om nog maar te zwijgen over het grote aantal ernstig zieke cliënten. Ik wil deze mogelijkheid ook direct aangrijpen om nogmaals de noodklok te luiden. Ook vanuit de zorgverzekeraars en de politiek hebben we hulp nodig om deze problematiek eerder en beter aan te pakken. Hoewel een nieuwe vestiging voor ons een grote stap is, is het landelijk gezien natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat.”

Duurzaam herstel

Human Concern onderscheidt zich door de behandeling van eetstoornissen niet te richten op symptoombestrijding. “Een eetstoornis is een uiting van een dieperliggend probleem. Controle krijgen over eten lost dat probleem niet op. Wij richten ons op het oplossen van de oorzaak. Dat deze manier succesvol is, blijkt uit ons resultaat. Twee jaar na de behandeling is 75 procent van onze patiënten vrij van klachten.”

 

“Als je diep in mijn hart kijkt, vind ik het heel erg dat ik nog een vestiging moet openen. Dat het aantal patiënten met eetstoornissen stijgt, is schrijnend. Het gaat gepaard met zoveel geestelijk en lichamelijk leed. Ook voor de familie en vrienden. Voor veel bedrijven is het openen van een vestiging reden voor een feestje. Voor ons zeker niet. Ik ben pas gelukkig als we overbodig zijn en de deur achter ons kunnen sluiten.”

Patiënten die lijden aan de eetstoornis anorexia nervosa, worden soms ten onrechte als wilsbekwaam gezien waardoor medische behandeling mogelijk uitblijft. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Isis Elzakkers van Universiteit Utrecht. De manier waarop nu getest wordt of de veelal jonge patiënt nog wilsbewkaam is, blijkt niet altijd goed te werken. De arts is hierdoor niet bevoegd om een gedwongen behandeling starten. Dit meldt Universiteit Utrecht.
Voorheen werd gedacht dat zolang de patiënt rationeel kan benoemen wat de effecten zijn van de ziekte, hij of zij nog wilsbekwaam is. Een arts mag dan geen gedwongen behandeling starten, ook als dat uit medisch oogpunt wel wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Uit het onderzoek van Elzakkers blijkt dat rationeel inzicht niet veel zegt over de wilsbekwaamheid van de patiënt. Bij anorexia was hier nog niet veel onderzoek naar gedaan.

Hoe lager het lichaamsgewicht van de patiënt is, hoe groter de kans is dat hij of zij wilsonbekwaam is. Ongeveer een derde van de anorexiapatiënten zou wilsonbekwaam zijn en daardoor gedwongen kunnen worden tot behandeling. Nu duidelijk wordt dat de gebruikelijke manier van testen niet altijd een eenduidig antwoord geeft, zouden artsen, psychiaters en huisartsen op de Spoedeisende Hulp (SEH) beter naar andere signalen kunnen kijken.

Een goede afweging van een gedwongen behandeling blijft belangrijk. Volgens Elzakkers is een gedwongen behandeling op de korte termijn net zo effectief als een vrijwillige behandeling. Echter staat dit punt al langere tijd ter discussie. Wanneer een arts overgaat tot een gedwongen behandeling, heeft de patiënt geen inspraak meer en is de arts bevoegd om medische handelingen te verrichten, ook als de patiënt het daar zelf niet mee eens is. Het kan gaan om een gedwongen opname in een kliniek of ziekenhuis, maar ook het toedienen van sondevoeding kan een gedwongen behandeling zijn.

 

Bron: https://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/39198-anorexiapatienten-soms-ten-onrechte-wilsbekwaam-geacht.html

MIND, landelijk platform psychische gezondheid is de koepelorganisatie van en voor landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. MIND heeft als doel de geestelijke gezondheidszorg in brede zin te verbeteren en houdt zich bezig met belangenbehartiging van cliënten en hun omgeving. 

MIND heeft nu een vacature voor een beleidsmedewerker voor 24 uur per week. Solliciteren is mogelijk tot 1 september. 

BeleidsmedewerkerMIND 1BeleidsmedewerkerMIND 2

NederlandsEetstoornissenRegister

Nederlands Eetstoornissen Register

In juli 2015 is het Nederlands Eetstoornissen Register (NER) gestart, een samenwerking tussen GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, de Vrije Universiteit Amsterdam en WEET vereniging rond eetstoornissen. Met het NER willen we mensen die, nu of in het verleden, eetproblemen of een eetstoornis hebben (gehad) via online vragenlijsten volgen in de tijd. Zo kunnen we de lange termijn effecten van het hebben van eetproblemen op verschillende aspecten (bijvoorbeeld opleiding, wonen, werk en kwaliteit van leven) in kaart brengen.

Op basis van de eerste vragenlijst blijkt dat de eetproblematiek grote gevolgen heeft op verschillende aspecten van het leven (Rapportage Startvragenlijst 2015). Zo hebben volwassen NER deelnemers een relatief hoog opleidingsniveau maar lijken zij minder uur per week te werken en meer te verzuimen dan gezonde leeftijdsgenoten.

Figuur 4 NER Weet Magazine ed 6

Daarnaast is slechts een kwart (26%) van de NER deelnemers gelukkig, de meesten zijn vaker ongelukkig dan gelukkig (37%). Mensen die in het verleden eetproblemen hebben ervaren laten een gunstiger beeld zien, maar deze groep is op verschillende vlakken nog niet op het niveau van de gemiddelde Nederlander.

Voor dit onderzoek zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe deelnemers! Dit najaar zullen de NER deelnemers worden uitgenodigd voor de tweede vragenlijst. Hoe groter de groep mensen is die wij onderzoeken, hoe beter het beeld wordt dat wij krijgen van deze groep. Deelname aan het register is vrijwillig. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen. Het onderzoek is goedgekeurd door de Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam.

Wie kunnen er mee doen en wat houdt deelname in?

Bent u 12 jaar of ouder en heeft u nu of in het verleden een eetstoornis of eetproblemen ervaren? Dan kunt u meedoen aan het NER. Voor jongeren onder de 16 jaar, hebben we  toestemming nodig van één van de ouders of verzorgers.

De deelnemers wordt gevraagd om ongeveer één keer per jaar een vragenlijst in te vullen. Zodra u zich aanmeldt krijgt u de uitnodiging voor de basisvragenlijst per mail binnen, zodat u die kunt invullen. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over uw persoonlijke achtergrond, eetproblematiek, diagnostiek, eventuele bijkomende problemen, depressieve stemming, behandeling, onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie kwartier. Omdat dit najaar de tweede NER meting plaatsvindt, zal u waarschijnlijk dan al weer een uitnodiging ontvangen. Maar natuurlijk kunt u per uitnodiging beslissen of u mee wilt doen.

Via de website www.nederlandseetstoornisregister.nl kunt u meer informatie vinden over deelname en kunt u zich aanmelden.

Heel hartelijk dank!

Rita Op ’t Landt-Slof

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Weet is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het bestuur van onze jonge Vereniging. We zoeken iemand die verbinding in de zorgketen kan realiseren. Goede samenwerking met betrokken partijen in de keten is een belangrijk speerpunt. Klik hier voor het volledige profiel. Interesse in deze functie? Stuur een email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op vrijdag 22 september 2017 is het 2e Weet Event georganiseerd. Naast de spreker Jaap van der Stel zijn ook de knelpunten en oplossingen van de regionale ouderavonden besproken. Rutger Clarijs van het CCE en Nic van der Wael van Mind, Landelijk Platform GGZ hebben hun organisaties toegelicht.

Tevens is het onderstaande filmpje getoond:

 

 

Bekijk de documentaire:

 

WEET, vereniging rond eetstoornissen, zoekt nieuwe vrijwilligers

WEET is per direct op zoek naar:
- een luisterend oor bij de WEET Hulplijn, klik hier voor de volledige vacature

cornelie en inez 2Ouders testen eerste versie
Als ouder van een kind met anorexia nervosa heb je waarschijnlijk veel vragen. Zo ook over de zorg. Want hoe ziet de zorg rondom anorexia nervosa er precies uit? Deze tool geeft de zorgketen van anorexia nervosa met daarin preventie, signalering en diagnostiek, in gesprek, hulptraject, nazorg en herstel.

Het doel? Inzicht geven in de zorgketen van anorexia nervosa en informatie aanreiken zodat de vragen waar je mee rondloopt beantwoord worden.

Afgelopen maandag 10 april is de proefversie online gegaan om de zorgketen in kaart te brengen. Test de gratis tool waarin de zorgketen rondom anorexia nervosa in beeld is gebracht. Graag zouden wij vragen of u de bijbehorende enquête wilt invullen zodat de tool verbeterd kan worden!
Alvast heel erg bedankt. Inez en Cornelie

Het voorjaar komt eraan!
Heerlijk, langere dagen de warmte van de zon die toeneemt en ontluikend groen.
Ook de eerste bloemknoppen worden zichtbaar waarvan ik altijd weer benieuwd ben wat er uit komt.
Wij hebben thuis ook een hele mooie bloem in de knop.

Maaike is haar naam. Alleen de vraag of zij ooit tot bloei komt is gerechtvaardigd.
Maaike heeft anorexia nervosa waarbij de reguliere én specifieke zorg niet in staat blijkt te zijn om haar van deze nare en levensbedreigende ziekte af te kunnen helpen.

Maar ik ben ervan overtuigd dat er iets of iemand moet zijn die haar kan helpen!
Als de benodigde hulp niet bij Maaike kan komen wil ik, als bezorgde vader, ervoor zorgen de Maaike bij de zo broodnodige hulp terechtkomt!
Als jij/u denkt iets voor ons te kunnen betekenen en deze knop tot bloei kan laten komen, lees dan alstublieft hier ons verhaal

 

Hieronder vind je een oproepje van een student die bezig is met onderzoek naar ervaringen op gebied van behandeling van anorexia nervosa. 

Hoi. Ik ben bezig met het laatste gedeelte van mijn master zorgethiek en beleid. Mijn afstudeeronderzoek richt ik op de ervaringen van (ex-)anorexia patiënten met als doel de geleefde ervaring van AN-patiënten op hun behandeling in beeld te brengen om hieruit vervolgens handvatten te destilleren die ondersteunend kunnen zijn voor de vormgeving van goede zorg voor AN-patiënten.
Hiervoor ben ik op zoek naar mensen die in behandeling zijn (geweest) en die openstaan voor een interview. Het interview richt zich echt op de ervaringen rondom de behandeling en niet naar de ziektebeleving of oorzaak van de anorexia. Mocht je het leuk vinden om deel te nemen dan hoor ik dat graag. Je mag een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

"De liefde heeft me eruit geholpen"

Mireille (51) had twintig jaar geleden tien jaar lang boulimia gehad. Daarvoor had ze nog een aantal jaar anorexia. "Je durft er met niemand over te praten, omdat je je heel erg schaamt."

Intussen is Mireille hersteld en is ze als vrijwilliger actief bij WEET. “Praat met iemand, hou je niet verborgen. Je hoeft je er niet voor te schamen, maar het is wel zonde van je leven om zoveel over eten na te denken en er zoveel tijd aan te besteden!”

Lees haar hele verhaal op https://www.mijngezondheidsgids.nl/mireille-boulimia-liefde/ 

rsz naastenblabla

Eindelijk (h)erkenning: Een website alleen voor naasten
Over twee jaar moet hij af zijn: een interactieve website speciaal voor familie en naasten van mensen met psychische klachten. Een project opgezet met 9 cliënten- en familieorganisaties uit de GGz sector. WEET werkt mee en levert input vanuit ervaringsdeskundigen.

Achtergrond
Informatie over psychische klachten is ruimschoots voorhanden tegenwoordig. In de vorm van websites, blogs van ervaringsdeskundigen, fora, boeken, etc. Maar dat gaat vaak over de mensen die het zelf hebben. Partners, kinderen, broers en zussen die worstelen met ondersteuning van hun naaste zijn onzichtbaar. Terwijl ze wel samenleven met deze mensen, en dat gaat niet vanzelf. Voor veel naasten is het een zoektocht om de juiste balans te vinden tussen er zijn voor iemand anders en genoeg tijd en ruimte houden voor jezelf.

Doel
Naasten in Kracht heeft als doel om via de interactieve website de kracht van naasten van mensen met psychische klachten te versterken met tips en trucs.

Wat gaan we doen
Om naasten te ondersteunen, zal de interactieve website worden voorzien van informatie, psycho-educatie en ervaringsverhalen.

Om ervoor te zorgen dat de interactieve website goed aansluit bij vragen en behoeften van naasten worden experts op het gebied van digitale psycho-educatie en naasten geraadpleegd via (groeps-)interviews. Vervolgens wordt een raamwerk ontwikkeld en verzamelen we ervaringsverhalen, aansluitend bij vragen en problemen waar naasten tegen aanlopen. En dan komt het proces om alle informatie logisch te ordenen in een website en testen, testen, testen. Naar verwachting kunnen naasten hier eind 2018 gebruik van maken. Houd onze website in de gaten voor de ontwikkelingen. Heeft u een concreet idee voor de website? Het projectteam gaat met uw idee aan de slag. Mail uw idee of tip aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de vermelding concreet idee.

Meer weten?
Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met de projectleider: Marloes Martens, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De resultaten van de eerste meting van het Nederlands Eetstoornisregister - een grootschalig longitudinaal onderzoek - zijn bekend! 
Er zijn 765 vragenlijsten ingevuld bij dit eerste meetmoment. Lees hier het volledige artikel op onze website. 

NederlandsEetstoornissenRegister

Help! Mijn kind heeft een eetstoornis!
Wanneer je kind of partner een eetstoornis heeft, lijdt het hele gezin. Je maakt je zorgen. Je kind of partner ontvangt gespecialiseerde hulp, maar waar kun jij als ouder of als partner terecht met al je vragen, moedeloosheid, machteloosheid of problemen? Ervaar dat je niet de enige bent die hier mee worstelt. In deze praktische workshop gaan we onder begeleiding van een ervaringsdeskundige, een professional en een naaste, actief in rollenspellen aan de slag met specifieke probleemsituaties, waarin ruimte voor eigen inbreng. Op deze manier kun je direct oefenen met de gegeven tips of adviezen en ervaren wat het beste bij jou past.

Lisette Kok, Gz-psycholoog i.o., Trubendorffer, & ervaringsdeskundige; Jesús de la Torre y Rivas, voorzitter Weet & ervaringsdeskundige vader; & Hetty Gunning, systeemtherapeut, GGNet Amarum

Op donderdag 1 december 2016 organiseert de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen een nieuwe aflevering in de succesvolle reeks van eetstoornissencongressen. U zult gevoed worden met de nieuwste informatie over de behandeling van eetstoornissen. Een congres waar naast actieve workshops als deze veel informatie zal zijn voor zowel ouders, betrokkenen, cliënten en professionals. Meldt je nu aan via deze link: http://www.naeweb.nl/NAE-Congres-br-NOG-RUIM-TWEE-WEKEN_40_2.html/ 

dekrachtvanervaring

Naam: Groepsinterview voor naasten van iemand met een eetstoornis
Locatie: Wijkgebouw den Heuvel
Adres: Heuvel 11, 5674 RR Nuenen/Gerwen
Datum: 07-12-2016
Tijd: 19.30 tot 21.30

 

Ben jij partner, kind of ouder van een persoon met een eetstoornis? En ervaar je de ondersteuning van die persoon soms als behoorlijk pittig, hoe geweldig zij/hij verder ook is? Meld je dan aan voor een groepsinterview, waarin we ervaringen van jou en andere betrokkenen verzamelen, om op basis van jullie input een digitale toolkit te ontwikkelen waar echt behoefte aan is.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 7 december, van 19.30 uur tot 21.30 uur in Nuenen/Gerwen.
Locatie: Wijkgebouw den Heuvel, Heuvel 11
Als dank voor je deelname ontvang je € 25,-.

Meer informatie
WEET zet zich de komende drie jaar in voor een project om de kracht van naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid te versterken. We willen dat naasten zelf op de been blijven en ze voeden met kennis en ervaring om het netwerk om zich heen betrokken te houden.

Website voor naasten
Om dit te realiseren wordt een website ontwikkeld. Deze website bevat ervaringsverhalen maar ook interactieve elementen zoals een forum/chatfunctie, video's en spellen. Deze website moet naasten helpen om niet overbelast te raken, hen te helpen bij het ondersteunen van de persoon met een eetstoornis en inzicht geven in hoe anderen bij dit proces kunnen worden betrokken. Dit om het sociale vangnet in stand te houden en te versterken.

Jouw ervaring telt
Wij vinden het belangrijk om bij de ontwikkeling van deze website jouw ervaringen mee te nemen. Graag nodigen wij jou daarom voor een groepsinterview uit. Niemand kan ons namelijk beter helpen bij de ontwikkeling van deze website dan een ervaringsdeskundig iemand zoals jij.

Praat mee
Interesse? Meld je aan voor deze bijeenkomst op woensdagavond 7 december in Nuenen/Gerwen. Wij zorgen tijdens de bijeenkomst voor koffie, thee en iets lekkers.
Je krijgt een vergoeding van 25 euro.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je snel op als je mee wilt praten!

Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruik als onderwerp "Groepsinterview WEET" en vermeld in de mail je leeftijd en of je man of vrouw bent

pratenluktnietdusschrijf

Schrijfworkshop

Praten lukt niet: DusSchrijf
Iemand in jouw omgeving heeft een eetstoornis en je wilt graag- zelf iets doen
- een beter contact
- meer rust in je hoofd
- ontdekken wat jij belangrijk vindt.

Schrijven kan dan helpen, juist omdat praten lastiger is dan voorheen.
Dit najaar zijn er weer workshops bij DusSchrijf. Schrijf je in en ontdek hoe fijn het is om gedachten van je af te schrijven.
Ervaring is niet nodig.
Je bent van harte welkom.

Kijk voor meer informatie op www.dusschrijf.nl 
of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Like mijn facebook pagina via https://www.facebook.com/Dusschrijf/ 

Theatervoorstelling Stillen, life te bekijken in theaters door Nederland én verkrijgbaar via vimeo of op DVD, is een van de manieren om eetstoornissen bespreekbaar te maken. Kijk er samen naar en praat erover. Wil je erna nog een keer met een ervaringsdeskundige hierover napraten dan kan dat voor iedereen via telefoonnummer 088-0185 888; de hulplijn van Weet.

dekrachtvanervaring logo

Ben jij partner, kind of ouder van een persoon met een eetstoornis? En ervaar je de ondersteuning van die persoon soms als behoorlijk pittig, hoe geweldig zij/hij verder ook is? Meld je dan aan voor een groepsinterview, waarin we ervaringen van jou en andere betrokkenen verzamelen, om op basis van jullie input een digitale toolkit te ontwikkelen waar echt behoefte aan is.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 10 november, van 19.15 uur tot 21.15 uur in Helmond.
Locatie: GGZ Oost Brabant (t Warant) Wesselmanlaan 25A
Als dank voor je deelname ontvang je € 25,-.

Meer informatie
WEET zet zich de komende drie jaar in voor een project om de kracht van naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid te versterken. We willen dat naasten zelf op de been blijven en ze voeden met kennis en ervaring om het netwerk om zich heen betrokken te houden.

Website voor naasten
Om dit te realiseren wordt een website ontwikkeld. Deze website bevat ervaringsverhalen maar ook interactieve elementen zoals een forum/chatfunctie, video's en spellen. Deze website moet naasten helpen om niet overbelast te raken, hen te helpen bij het ondersteunen van de persoon met een eetstoornis en inzicht geven in hoe anderen bij dit proces kunnen worden betrokken. Dit om het sociale vangnet in stand te houden en te versterken.

Jouw ervaring telt
Wij vinden het belangrijk om bij de ontwikkeling van deze website jouw ervaringen mee te nemen. Graag nodigen wij jou daarom voor een groepsinterview uit. Niemand kan ons namelijk beter helpen bij de ontwikkeling van deze website dan een ervaringsdeskundig iemand zoals jij.

Praat mee
Interesse? Meld je aan voor deze bijeenkomst op donderdagavond 10 november in Helmond. Wij zorgen tijdens de bijeenkomst voor koffie, thee en iets lekkers.
Je krijgt een vergoeding van 25 euro.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je snel op als je mee wilt praten!

Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruik als onderwerp "Groepsinterview WEET" en vermeld in de mail je leeftijd en of je man of vrouw bent

 

Gezocht: mensen die willen vertellen over hun ervaringen met het vinden van passende langdurige zorg en ondersteuning

Landelijk Platform GGz doet op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop mensen met psychische klachten langdurige zorg en ondersteuning vinden.
Heeft u recent (dus na 1 januari 2015) ervaring gehad met het zoeken naar langdurige zorg en ondersteuning bij uw psychische klachten? Of bent u familielid van iemand met die ervaring? Dan willen wij graag met u (samen) praten over de volgende punten:

• Krijgt u hulp van familie/naasten?
Is dat voldoende of heeft u behoefte aan meer of andere zorg/ondersteuning?
• Kunt u informatie over de mogelijkheden voor zorg/ondersteuning goed vinden?
• Weet / wist u waar u naar toe moet gaan voor het aanvragen van zorg/ondersteuning?
• Met wie heeft u allemaal te maken bij (het vinden van) de zorg/ondersteuning?
• Hoe lang duurde het voordat de zorg/ondersteuning geregeld was?
• Sluit de zorg/ondersteuning aan bij uw behoefte?

Het LPGGz wil de resultaten uit dit onderzoek gebruiken om naar het ministerie van VWS duidelijk te maken hoe mensen met psychische klachten gemakkelijker passende zorg en/of ondersteuning kunnen vinden. U kunt helpen door uw ervaringen met ons te delen, zodat wij weten wat er goed gaat en wat er beter moet.

We onderzoeken diverse situaties:
• U kunt zich aanmelden als u zelfstandig thuis woont met mantelzorg, of
• als u thuis woont met professionele zorg en /of ondersteuning, bijvoorbeeld via de ZVW of via de WMO (gemeente). Mogelijk heeft u een PGB.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die
• in een beschermde woonvorm zijn gaan wonen met zorg en ondersteuning, of
• in een kleinschalig wooninitiatief met zorg en ondersteuning zijn gaan wonen met PGB.

En tot slot zoeken we ervaringen van een specifieke groep, namelijk jongvolwassenen (18-25 jaar) met autisme, die
• thuis professionele zorg en ondersteuning krijgen, of
• in een wooninitiatief wonen met zorg en ondersteuning en PGB.

Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek en uw ervaringen wilt delen, plannen we een persoonlijk interview bij u thuis of op een locatie van uw voorkeur. Een medewerker van LPGGz of van Ypsilon zal het gesprek met u voeren. Een familielid mag desgewenst ook bij het interview aanwezig zijn. De gesprekken vinden plaats in de periode september-november 2016.

Aanmelden
Ik meld me aan voor dit onderzoek

Zeven jaar lang had theatermaker Maartje Wikkerink een eetstoornis. De theatervoorstelling Stillen is gebaseerd op haar eigen verhaal en interviews met ervaringsdeskundigen. ,,Ik wilde heel graag ergens goed in zijn. Afvallen kon ik als de beste."
Deze indrukwekkende theatervoorstelling geeft een inkijkje in hoe het is om een eetstoornis te hebben. Met animaties, projecties en tekenfiguren maakt de theatervoorstelling duidelijk hoe ingrijpend anorexia en boulimia zijn, en Maartje laat zien hoe zij hiervan hersteld is. 

Bij Vimeo en op de website van BuroPuur kun je nu de verfilming van de theaterproductie bestellen en bekijken voor 15 euro. Klik hiervoor op deze link.

Ook zijn er nu extra materialen verkrijgbaar om middels creatieve opdrachten nog meer te leren van Stillen. Het verwoordenboek en de lesbrief zijn te downloaden op de website van Kracht van Beleving

Ben jij een man en heb je een eetprobleem, of heb je een eetprobleem gehad? Dan kun jij ons helpen!

Waarom? Mijn naam is Adisa. Ik ben 23 jaar en ben 4ejaars communicatiestudent aan de Hogeschool Inholland. Momenteel ben ik bezig met afstuderen en doe ik onderzoek voor Stichting JIJ. Samen met Stichting JIJ ben ik op zoek naar mannen boven de 18 jaar die een eetprobleem hebben of hebben gehad. Wij willen graag onderzoeken hoe Stichting JIJ mannen met een eetprobleem beter kan bereiken en benaderen. Daarom willen wij graag jouw mening horen en op die manier kan JIJ helpen!

Hoe? We willen graag een interview houden en dit kan op verschillende manieren (face to face, via Skype, via de telefoon of via de e-mail). Deelname is vanzelfsprekend vrijwillig en volledig anoniem.

Kunnen we op je rekenen? Zo ja, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 010 – 7370794. Ook voor vragen kun je uiteraard contact opnemen.

Alvast bedankt!

Stichting JIJ

Vanaf heden beschikbaar; de gratis handleiding voor broers en zussen van iemand met een eetstoornis.

Klik hier

brusjesvoorpag

Dinsdagavond | Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Je kunt je nog aanmelden voor de zelfhulpgroep Anorexia/Boulimia. Heb jij een eetstoornis (gehad) en vind jij het fijn om in een besloten groep de dingen te bespreken waar jij nog tegen aan loopt? Wil je ervaringen en tips uitwisselen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen? Dan is deze zelfhulpgroep misschien wat voor jou. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Wil je eerst wat meer informatie? Neem dan contact met ons op via de mail of telefonisch: 050-318 93 25. Voor meer informatie over de groepen in Groningen lees hier verder.

99gram.nl is Accare’s online hulp voor jongeren met (eet)problemen. De website is 5 jaar online en heeft inmiddels één miljoen bezoekers gehad.

Jongeren kunnen op 99gram.nl terecht met vragen over eten, gewicht en uiterlijk. Daarnaast weten ze elkaar te vinden voor lotgenotencontact op een drukbezocht forum en zoeken ze veelvuldig anoniem contact met deskundigen via mail en chat.

400 jongeren
Op de site is een zelfhulpcursus voor jongeren met een negatief zelfbeeld. Middels online opdrachten leren zij vriendelijker naar zichzelf te zijn en positiever in het leven te staan. 400 jongeren startten al met de online behandeling voor hun eetproblemen onder begeleiding van een behandelaar. Via internet heeft Accare zo meer meiden met boulimiaklachten bereikt dan jaarlijks naar de instelling worden verwezen. En niet alleen meiden weten de weg naar 99gram.nl te vinden: zo’n 7% van de bezoekers zijn jongens.

Plezier in het leven
Op dit moment kent de site 850 bezoekers per dag. Meiden beoordelen het contact met de deskundige binnen de online behandeling gemiddeld met een acht.  Eén van hen zegt:“Ik ben nog niet klaar met de behandeling, maar ik voel me nu al zo veel beter! Ik heb weer plezier in het leven, ik voel me energiek en ik kan genieten van eten.” (lees het hele verhaal hier)

Grote stap voor GGZ: regie bijna volledig bij de jongere
99gram.nl is een zeer laagdrempelige vorm van hulp voor jongeren met eetproblemen. Accare bereikt hen op de plek waar zij zich bevinden: internet. De site is de enige plek voor deze doelgroep met een compleet aanbod van preventie tot online behandeling. Jongeren kunnen, zonder tussenkomst van een volwassene, bepalen op welk moment ze welke hulp nodig hebben. Zij hoeven op deze manier niet te wachten op hulp en geen school te missen door het reizen naar een instelling. De meeste jongeren melden zich anoniem aan voor behandeling. Het is voor hen een eerste stap richting hulpverlening.

De derde editie van WEET magazine is uit! De recepten uit het magazine staan weer online, klik hier om ze te bekijken!

In deze editie: heerlijke zelfgemaakte jam en liefdeskoffie. 

Vanavond op net 5: anorexia bij OverWinnaars

Human Concern cliënt Meike, 20, kampt sinds haar 10de met een eetstoornis en is twee jaar in behandeling geweest bij Stichting Human Concern. Het gevecht met de eetstoornis en onder andere een negatief zelfbeeld domineerden haar leven lange tijd. Na haar laatste therapiesessie bij HC Ervaringsprofessional Karin gaat ze samen met Arie Boomsma spullen die symbool staan voor haar eetstoornis verleden verbranden. Maar om voorgoed een punt achter haar verleden te zetten, wil ze geen geheimen meer in haar leven. Iedereen mag weten wat ze heeft meegemaakt. Te beginnen met haar korfbalvrienden. In de kleedkamer vertelt zij haar verhaal.

Vanavond, 22:30, op net 5. 

Wij, Lilian en Francien, onderzoeken voor ons afstuderen welke hulp broers en zussen nodig hadden in de periode dat hun broer of zus voor een eetstoornis behandeld werd. Wat wij ontdekt hebben is dat brusjes (broertjes en zusjes) vaak op latere leeftijd ontdekken dat deze periode hen op een bepaalde manier gevormd heeft.
Gevolgen kunnen positief en soms negatief zijn. Help mee inzicht te geven door het invullen van een vragenlijst: KLIK HIER.Vragen kun je altijd stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Praat mee over de beste zorg. Jouw mening telt!

Op dit moment wordt er in de werkgroep Zorgstandaard Eetstoornissen door professionals en cliënten- en familievertegenwoordigers heel hard gewerkt aan de zorgstandaard voor eetstoornissen. In de zorgstandaard wordt beschreven hoe professionals het beste zorg kunnen verlenen aan mensen met een eetstoornis en wat mensen met een eetstoornis en hun naasten zelf kunnen doen. We vinden het van belang ervaringen van cliënten en naastbetrokkenen mee te nemen.

Wil jij ook jouw ervaring en mening met ons delen, druk dan op de link hieronder. Je hebt er niet meer dan 10 minuten voor nodig en de antwoorden worden uiteraard volledig anoniem verwerkt.

DOE MEE
https://trimbos.jambo-software.com/vragenlijsteetstoornissen 

GEZOCHT enthousiaste, ervaren schrijvers (journalisten) en fotografen zijn die als vrijwilligers mee willen werken aan Weet Magazine.
Taken: houden van interviews, uitschrijven van interviews, artikels schrijven over eetstoornis gerelateerde onderwerpen...
Mail naar Sofie Loots Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JIJ-huis
Eetprobleem?
"Zoek jij een plek waar
je jezelf kan zijn?"
Ben je op zoek naar een rustige plek waar je helemaal jezelf
kan zijn? Wil je weer structuur opbouwen in je dagritme,
even uitblussen na therapie of gewoon gezellig een kopje
thee of koffie drinken?! Dan is het JIJ-huis voor jou the
place to be!
Het JIJ-huis is, een veilige warme en anonieme omgeving
waar altijd ervaringsdeskundigen aanwezig zijn, die voor je
klaar staan. (Een ervaringsdeskundige is iemand die een
eetprobleem heeft gehad, hersteld is en zich inzet om
anderen te helpen om hun eetprobleem te overwinnen). Ook
kun je er contact hebben met andere deelnemers. Binnen het
JIJ-huis heb je de mogelijkheid om (samen) via trainingen,
gegeven door ervaren coaches, te werken aan voor jou nog
lastige thema's zoals: eigenwaarde, zelfvertrouwen,
compassie voor jezelf, omgaan met stress en het voelen en
uiten van emoties.
Daarnaast is er ruimte voor leuke (en herstel
bevorderende ) creatieve activiteiten in de vorm
van workshops schrijven, schilderen, kleien,
sieraden maken, dansen en yoga. Maar wil je
gewoon even studeren/ werken, een boek
lezen, kletsen of op de bank liggen, dan kan dat
natuurlijk ook!
Ook is er de mogelijkheid om mee te eten.
Hiervoor kun je je van tevoren inschrijven. Wat
je wel of niet eet is helemaal aan jou! Je kunt
zelf beslissen of je graag mee wil koken, of
liever even met een kopje thee en een
tijdschrift op de bank zit!
Het JIJ-huis is een plek waar je helemaal jezelf kunt en mag zijn. Dus zoek jij nog een plek
waar je verder kan werken aan je herstel, jezelf kan zijn en waar je een steuntje in de rug
kan vinden na jou herstel? Dan ben je meer dan welkom in het JIJ-huis.

 

voor meer informatie, kijk op www.stichting-jij.nl of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stemt u mee? Onderstaand onderzoek zorgt dat cliënten met een eetstoornis, hun naasten en behandelaren een grotere rol krijgen in wetenschappelijk onderzoek naar eetstoornissen.

Via deze link kom je bij het stemformulier: https://www.surveygizmo.com/s3/2647281/Stemformulier/ 
Het doorlopen van het stemproces kost ongeveer 15 minuten.

Dit onderzoek van Rivierduinen, Centrum Eetstoornissen Ursula, is gericht om onderzoeksvragen die u belangrijk vindt te identificeren. U wordt gevraagd om te stemmen op de vragen die zijn ingestuurd door mensen die een eetstoornis hebben of hebben gehad, hun naasten en behandelaren.

Wie kan stemmen?
Iedereen die te maken heeft of heeft gehad met een eetstoornis
Familieleden, partners, vrienden en collega's van iemand die een eetstoornis heeft of heeft gehad
Behandelaren van cliënten met een eetstoornis

 

Veiligheid, lichaamsbewustzijn, acceptatie, intentie, proberen, delen & vertrouwen: allen kernvoorwaarden om te komen tot mindful bewegen. Tegelijkertijd allen heel belangrijk in het herstelproces van een eetstoornis. Deze link maakte dat ik heb besloten een stuk te gaan creëren met een groep mensen die herstellen van een eetstoornis. Samen zullen we een proces aangaan dat ik wil gebruiken als afstudeerproject.

Mijn naam is Zahira en ik ben een vierdejaarsstudent aan de opleiding tot docent dans. In dit vakgebied komen mijn twee grootste passies samen: mensen & dans. Omdat dans uiteenlopende associaties kan hebben, worden mijn workshops ook wel met mindful bewegen aangeduid. Voor mij staat in dans intentie boven vorm, vragen stellen boven zekerheid & het proces boven het eindresultaat. Je hoeft niets te weten of te kunnen. De vraag is: ben je bereid het proces als onderzoek aan te gaan? Als je deze vraag met JA of misschien beantwoord, dan wil ik je er heel graag bij hebben!

Wat gaan we doen?
Middels opdrachten en het gebruik van verbeelding kom je vanuit een idee in beweging, op jouw eigen manier. We komen gedurende de maanden maart en april regelmatig samen om dingen te proberen en ervaren. We doorlopen samen een zoektocht waarin we ideeën combineren om uiteindelijk met elkaar toe te werken naar een eindcreatie die gedeeld zal worden. Een eindcreatie waar we uiteindelijk allen achter staan, om het proces op een mooie en waardige manier af te kunnen sluiten.

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan door te antwoorden op dit emailadres!
Heb je vragen, twijfels, ideeën, opmerkingen of andere dingen die je met mij wilt delen? GRAAG! Mail mij gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een televisieprogramma voor jongeren zijn wij op zoek naar jongens die willen vertellen over hun eetstoornis. Wij denken namelijk dat er nog steeds een behoorlijk taboe op rust en dat vooral jongens met deze ziektes vaak vergeten worden. Daarom willen wij hen de kans geven hun verhaal te vertellen. De jongens die wij zoeken moeten tussen de 12
en 18 jaar oud zijn. Heb je interesse, laat het dan weten via een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ROTTERDAM - Persbericht JIJ-Stops en Stigmatour
Stichting JIJ is een Rotterdamse vrijwilligersorganisatie. Zij biedt sinds 2010 laagdrempelig en anoniem steun en begeleiding aan mensen met een eetprobleem en/of naastbetrokkenen. Dit wordt verwezenlijkt door de inzet van ervaringsdeskundigen.

JIJ-Stops
Opnieuw krijgt Stichting JIJ in 2016 de gelegenheid om in samenwerking met Stichting 'Samen Sterk zonder Stigma' een programma uit te voeren tegen stigmatisering en zelfstigma van psychische aandoeningen. Stichting JIJ richt zich daarbij vooral op eetproblemen en eetstoornissen.

Op diverse locaties in Zuid-Holland zal een JIJ-Stop worden georganiseerd. Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin iedereen open kan zijn over psychische aandoeningen. Dat doen zij door mensen bewust te maken van vooroordelen en de impact hiervan (http://www.samensterkzonderstigma.nl). Op 26 juni a.s. rockt de JIJ-stop! JIJ-stop(t) bij Parkpop! Deze JIJ-stop is een swingende variant. Dit keer zijn we vertegenwoordigd op ParkPop in Den Haag; het grootste gratis popfestival van Europa. Om 13.00 uur start onze actie om kennis op het gebied psychische aandoeningen en met name kennis over eetstoornissen op een ludieke en aanspreekbare wijze te delen en om taboes te doorbreken.

Tot 26 juni a.s.!
Praktische informatie Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Stichting JIJ: Informatie-en adviescentrum, Oudedijk 221b te Rotterdam-Kralingen
Telefoon: 010-7370794 Website: http://www.stichting-jij.nl/

Amsterdam 4 februari 2016. Het schoonheidsideaal, slank, dun en mooi laat in de maakbare westerse maatschappij helaas steeds vaker diepe sporen achter. Veel vrouwen zijn gefocust op extreem lijnen, veel sporten of laten zelfs levensgevaarlijke operaties uitvoeren, zoals te zien was in de uitzending van Taboe-Beauty van RTL5. Feit is dat in westerse landen de fashionindustrie en de media nog altijd bepalend zijn voor het schoonheidsideaal. Wat Stichting Human Concern betreft is meer maatschappelijke en politieke aandacht voor dit onderwerp gewenst.

Carmen Netten – oprichter en directeur van Stichting Human Concern – Centrum voor eetstoornissen pleit daarom voor regulering. "Een eetstoornis is een ernstige, psychische aandoening. Aan geen enkele andere psychische ziekte overlijden zoveel mensen: zo'n 10%. Het is een misvatting dat je een eetstoornis ontwikkelt door het kijken naar magere modellen, maar het kan wel een belangrijke trigger zijn voor jonge vrouwen met een laag zelfbeeld. Ik zou meer politieke aandacht voor dit onderwerp toejuichen: voor het modebeeld, de maakbare mens, de graatmagere modellen en het gefotoshopte model door wie het beeld ontstaat dat perfectie de nieuwe realiteit is en je alles kunt manipuleren." In de Taboe-uitzending kwam ook het inmiddels aan anorexia overleden Frans model Isabelle Caro uitgebreid aan het woord. Zij heeft meegewerkt aan "No.Anorexia", een campagne van No.l.ita, waarmee zij een statement maakte tegen de fashionindustrie.

Ook Nederlandse meisjes tussen de 16 en 22 jaar zijn steeds bewuster bezig met zoeken naar de perfectie. 40 procent geeft aan zich schuldig te voelen over hun eetgedrag. Dit bleek uit onderzoek dat Sticahting Human Concern onder 500 meisjes uitgevoerde. Bijna een kwart (24%) van de ondervraagden is ook daadwerkelijk ontevreden over hun gewicht. Niet alleen gewicht speelt voor deze leeftijdsgroep een grote rol, voeding in het algemeen wordt als belangrijk ervaren. Meer dan één derde (38%) geeft aan zich zorgen te maken als ze aan het einde van de dag niet voldoende of gevarieerde waardevolle voedingsstoffen hebben binnengekregen. Deze aspecten kunnen een grote invloed op het ontwikkelen van een eventuele eetstoornis hebben.

Over Stichting Human Concern
Stichting Human Concern – Centrum voor eetstoornissen, is een gespecialiseerde GGZ–instelling, die er continu naar streeft om de beste behandeling voor alle eetstoornissen te bieden op zes vestigingen met negentig medewerkers. Human Concern werkt met Ervaringsprofessionals®. Dit zijn GGZ-professionals, die tevens ervaringsdeskundig (genezen van een eetstoornis) zijn. Het beste uit twee werelden. Naast het professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid behandelt Human Concern eetstoornissen vanuit een eigen visie. Deze visie is ontstaan vanuit de eetstoornis zelf en is gericht op duurzaam herstel.

JIJ-Stops
Opnieuw krijgt Stichting JIJ in 2016 de gelegenheid om in samenwerking met Stichting 'Samen Sterk
zonder Stigma' een programma uit te voeren tegen stigmatisering en zelfstigma van psychische
aandoeningen. Stichting JIJ richt zich daarbij vooral op eetproblemen en eetstoornissen. Op diverse
locaties in Zuid-Holland zal een JIJ -Stop worden georganiseerd.
Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin iedereen open kan zijn over
psychische aandoeningen. Dat doen zij door mensen bewust te maken van vooroordelen en de
impact hiervan (http://www.samensterkzonderstigma.nl).

Eerste JIJ-Stop op 10 april 2016
De eerste JIJ-stop vindt plaats tijdens de Marathon van Rotterdam op 10 april 2016. Hier zijn wij te
vinden op vier verschillende locaties in Rotterdam. Wij starten in Rotterdam-Zuid om daarna af te
reizen naar Rotterdam-Centrum, vervolgens gaan we naar Rotterdam-Kralingen en onze laatste stop
zal bij de Kralingse Plas zijn. Op deze locaties gaan we onder meer in gesprek met het publiek en
omwonenden, zullen we flyeren we en hebben we ludieke interactieve activiteiten. Dit alles doen wij
om kennis op het gebied van eetstoornissen te delen en taboes in deze te doorbreken.

Tot 10 april a.s.!
Praktische informatie
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stichting JIJ: Informatie-en adviescentrum, Oudedijk 221b te Rotterdam-Kralingen
Telefoon: 010-7370794
Website: http://www.stichting-jij.nl/

Stichting JIJ is een Rotterdamse vrijwilligersorganisatie. Zij biedt sinds 2010 laagdrempelig en anoniem steun en begeleiding aan mensen met een eetprobleem en/of naastbetrokkenen. Dit wordt verwezenlijkt door de inzet van ervaringsdeskundigen.

Als lid van Weet ontvang je vier keer per jaar per post het glossy Weet Magazine vol met ervaringsverhalen van lotgenoten, ouders, wetenschappers en hulpverleners.

Klik hier voor meer informatie.

site voorpagina Weet Magazine 2e editie

Buro Puur en Stichting JIJ werken in de regio Rijnmond samen om jongeren op school voorlichting te geven over eetstoornissen en hoe om hulp te vragen. Dit krijgt vorm in project Broodnodig, een voorlichting door ervaringsdeskundigen in de klas. Lees hieronder meer over het project. Wil je meer weten over Buro Puur en Stichting JIJ, kijk dan op www.buropuur.nl  en www.stichting-jij.nl 

De voorlichtingsles van Buro PUUR
De missie van Buro PUUR is kinderen in nood zichtbaar maken, kinderen die problemen hebben met
eten maar ook met andere problematiek. Wij laten leerlingen kennis maken met de psychische
stoornis 'eetstoornissen' voor wat betreft het ontstaan, hoe het is om het te hebben en wat er nodig
is om te herstellen. De leerlingen kunnen aan de ervaringsdeskundige alle vragen stellen. Uiteindelijk
gaat een eetstoornis niet over eten, maar om iets wat erachter schuilt.

Daarom willen we in de les naar voren laten komen dat er allerlei manieren zijn hoe je om kan gaan
met problemen en emoties. We willen laten zien dat er verschillende coping mechanismen zijn en
tijdens de les willen we leerlingen handvaten geven hoe om te gaan met emoties en hoe om te gaan
met moeilijke situaties in het leven. Dit doen we door ook naar hun verhalen te luisteren en door te
vragen waar zij tegenaan lopen. De les is optimaal interactief tussen de voorlichter en de leerlingen.
Leerlingen willen we bewust maken van hun keuzes als het gaat om zelfbeeld, zelfvertrouwen en
eigenwaarde. Leerlingen die onzeker zijn en deze onzekerheid voeden, kunnen in een negatieve
spiraal terechtkomen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor de eigenwaarde. Wij vertellen hoe
dat bij onszelf als voorlichters ging.

Onze ervaring is dat leerlingen die problemen hebben tijdens onze les dat indirect of direct
aangeven. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk signalen hiervan op te pikken en te melden. Hoe
eerder een leerling geholpen kan worden, hoe groter de kans dat het negatieve denkpatroon
veranderd kan worden in een positief denkpatroon.

Doelgroep, duur van de les
De voorlichting kan worden verzorgd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar van alle klassen
van scholen in het gebied Rijnmond. In dit aanbod treft u een voorstel aan voor een lesuur van
maximaal 50 minuten. De voorlichting kan worden verzorgd op nader af te stemmen data.

Programma
Het programma bevat de volgende onderdelen:
- Introductie ervaringsdeskundige
o Welke vragen hebben leerlingen?
o Ervaringsverhaal vertellen door interactie met de klas
- Hoe ontstaat een eetstoornis?
o Negatieve gedachten en gevoelens
o Van onzekerheid naar depressie/verslaving/eetstoornis
o Emotionele gebeurtenissen
- Jezelf groter maken of jezelf kleiner maken
- Luisteren naar de verhalen van leerlingen: luisterend oor bieden en doorvragen
- Hoe herstel je van een eetstoornis? Waar vraag je om hulp, bij wie kan je terecht?
- Hoe help je iemand met een eetstoornis? Hoe help je iemand anders?
- Evaluatieformulier voor leerlingen, uitdelen informatiemateriaal en afsluiting
Er wordt vanuit de ervaringsdeskundigheid van de voorlichter gesproken. De focus ligt op het leren
vragen om hulp.

Rapportage
Buro PUUR verzorgt op basis van ervaringen gedurende de voorlichting alsook op basis van de
gegevens uit de evaluatieformulieren een rapportage ten behoeve van de opdrachtgever. De
rapportage biedt inzicht in welke leerlingen extra zorg nodig hebben én een terugkoppeling over hoe
leerlingen onze les beoordelen. De kosten voor deze rapportage bedragen € 15,- per les.

Individueel gesprek met ervaringsdeskundige van Stichting JIJ
Na een voorlichtingsles kunnen er vragen, emoties of ervaringen opborrelen. Een leerling kan het fijn
vinden om zijn/haar verhaal kwijt te kunnen of informatie in te winnen. Wellicht heeft iemand zelf
een haat/liefde-verhouding met eten of kent hij/zij iemand die rondloopt met een eetprobleem en is
er behoefte aan een individueel gesprek. En het kan ook zijn dat er behoefte is om over andere
dingen te praten.
De aanwezige ervaringsdeskundige begeleider van Stichting JIJ zal op de dag van de voorlichtingsles(sen)
op school aanwezig zijn om voor zover mogelijk en desgewenst, een luisterend oor te
bieden, informatie of advies te geven en de leerling te begeleiden.
Mocht er pas later behoefte zijn aan contact, dan zijn de jongeren meer dan welkom om op de
spreekuren langs te komen bij het Informatie-, Adviescentrum en Steunpunt van Stichting JIJ op de
Oudedijk 221B. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken de flyers en brochures op een duidelijk
zichtbare plaats neer te leggen.
De hulp die Stichting JIJ biedt is anoniem en laagdrempelig.
De begeleiders zijn ervaringsdeskundigen en geen therapeuten. Er wordt dan ook een luisterend oor
en steun geboden, indien nodig en gewenst worden jongeren gemotiveerd om professionele hulp te
zoeken en geïnformeerd over de aanwezig hulpverlening.

Wat vooral van belang is, is dat de jongere gehoord wordt en er een handvat geboden wordt!

Een moeder van een 22-jarig meisje met anorexia klopte bij WEET aan voor tips bij het zoeken naar een passende gespreksgroep. Heb jij ideeën, tips, adviezen? Mail ze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Onze dochter heeft al jarenlang anorexia en sinds anderhalf jaar (nadat zij in therapie is gegaan) is dit alleen maar verslechterd. Voor een opname in een ziekenhuis of kliniek voor eetstoornissen staat zij op dit moment niet open. Graag komen wij in contact met ouders die ervaring hebben met een dergelijke situatie of deze verschrikkelijke problematiek al grotendeels hebben overwonnen. In de omgeving van Amsterdam zoeken wij naar een oudergespreksgroep waar wij ons verhaal kwijt kunnen, vragen kunnen stellen en advies kunnen ontvangen. 

Omdat wij (en onze dochter) geen goede ervaringen hebben met Human Concern in Amsterdam, zoeken we nu verder naar andere mogelijkheden. 

Heel hartelijk bedankt!

 

40 procent van meiden tussen 16 en 22 jaar voelt zich schuldig over eetgedrag

Amsterdam, 12 november 2015 – Nederlandse meisjes tussen de 16 en 22 jaar zijn steeds bewuster bezig met hun eetgewoontes. 40 procent geeft aan zich schuldig te voelen over hun eetgedrag. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Human Concern, centrum voor eetstoornissen, uitgevoerd onder jonge meiden. Bijna een kwart (24%) van de ondervraagden is ook daadwerkelijk ontevreden over hun gewicht.

Niet alleen gewicht speelt voor deze leeftijdsgroep een grote rol, voeding in het algemeen wordt als belangrijk ervaren. Meer dan een derde (38%) geeft aan zich zorgen te maken als ze aan het einde van de dag niet voldoende of gevarieerde waardevolle voedingsstoffen hebben binnengekregen. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen was nog maar 21,5 procent hier bang voor. Deze aspecten hebben een grote invloed op het ontwikkelen van een eventuele eetstoornis.

Carmen Netten, oprichter en directeur Human Concern: "Het is goed mogelijk dat veel van deze meiden bezig zijn met het ontwikkelen van een eetstoornis, of deze al hebben. Het is van groot belang te onderzoeken waar deze obsessie met (gezond) voedsel en dus sterke controlebehoefte vandaan komt. We zien bijvoorbeeld dat obsessief gezond eten steeds vaker als 'normaal' wordt gezien op social media en dat het veel invloed heeft op het leven van deze meiden. Dit zijn dan ook zorgwekkende trends en ontwikkelingen die niet onderschat mogen worden. Het is belangrijk de signalen snel te herkennen."

Eetstoornis Bewust Zijn Dag 2015
Voor mensen met een eetstoornis en hun naastbetrokkenen organiseert Human Concern de eerste Eetstoornis Bewust Zijn Dag 2015. Deze vindt plaats op zaterdag 28 november. Meer informatie en inschrijven kan via http://ebzdag2015.humanconcern.nl/

Virtual Reality doet na game-industrie en makelaardij ook zijn intrede in de behandeling van eetstoornissen

Amsterdam, 24 november 2015 Stichting Human Concern – Centrum voor eetstoornissen zet vandaag als eerste eetstoorniskliniek Virtual Reality in om meer begrip voor mensen met een eetstoornis te creëren bij doorverwijzers, therapeuten en naastbetrokkenen. Human Concern heeft een drietal Virtual Reality films ontwikkeld, die de complexiteit van een eetstoornis invoelbaar en inzichtelijk maken. Hierdoor krijgen zowel de behandelaars als de naaste omgeving meer begrip voor de persoon met de eetstoornis. Zo zijn zij beter in staat hun cliënten of naastbetrokkene de onmisbare steun op weg naar herstel te geven.
Stichting Human Concern introduceert deze nieuwe toepassing op vrijdag 27 november tijdens de NAE-Dag, een jaarlijkse bijscholingsdag voor behandelaars in eetstoornissen in samenwerking met de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE). En de dag erna, tijdens de landelijke Eetstoornis Bewust Zijn Dag op 28 november laat Stichting Human Concern mensen met een eetstoornis zelf en hun naastbetrokken kennismaken met deze nieuwe toepassing.

Uit onderzoek blijkt dat compassie en begrip essentieel zijn voor een succesvolle behandeling, maar meestal door cliënten gemist worden. Door de kracht van Virtual Reality met z'n 360 graden-beelden en geluid kunnen betrokkenen, zoals familie en vrienden, maar ook doorverwijzers, zoals artsen en therapeuten, zelf ervaren hoe de wereld van iemand met een eetstoornis eruitziet. Hierdoor krijgen zij meer begrip en gevoelens van compassie voor de cliënt, waardoor zij wel deze belangrijke ondersteuning kunnen bieden. Carmen Netten, oprichtster en inhoudelijk directeur van Human Concern: "Mensen met een eetstoornis worden vaak niet begrepen en voelen zich geïsoleerd. Geregeld krijgen zij te horen: "Ga toch gewoon weer eten", terwijl dat nu juist het symptoom is. Het is belangrijk en heel mooi dat we deze nieuwe technologie kunnen toepassen voor dit soort doeleinden. Waardoor mensen met een handicap of stoornis, zoals in ons geval een eetstoornis wél de empathie gaan ontvangen die zij zo hard nodig hebben op weg naar herstel."

Mijn naam is Mignon van Bruggen en ik werk inmiddels 17 jaar met mensen met diverse eetproblemen. Mijn wens en plan is om een boek over en voor ouders te schrijven die zelf een eetprobleem hebben.mignon

Als basis voor het boek gebruik ik de interviews die ik ga houden met moeders/vaders met eetprobleem, hun eventuele partners en hun kinderen.
Mijn boek geeft van binnenuit inzicht wat het betekent om als ouder een eetprobleem te hebben.

Welke vragen en zorgen heb je als ouder, partner en kind? Bijvoorbeeld; wat vertel ik mijn kind wel of niet over mijn eetprobleem? Wat is de invloed ervan op mijn kind? Ik eet niet mee met het gezin, is dit erg?
Als de eetplannen wijzigen raak ik in paniek, hoe ga ik hiermee om?
Mijn kind snoept ook stiekem, net als ik, moet ik er wat van zeggen?
Ik ben zo prikkelbaar als ik niet kan eten wat ik wil, ik stuur ze dan naar hun kamer, maar dat wil ik eigenlijk niet. Hoe ga ik hier het beste mee om?

Hoe verlopen de eetmomenten binnen het gezin?
Wat zijn risicofactoren en beschermende factoren voor de kinderen?
Welke herhalingspatronen kunnen worden doorgegeven van generatie op generatie t.a.v. omgaan met eten, gewicht, lichaam en uiterlijk?
Waar kan je hulp vinden?

Met dit boek hoop ik, met jouw hulp, bij te dragen aan de herkenning en erkenning van de invloed van eetproblemen op het gezinsleven, aan bewust en aandachtig ouderschap, aan het verstevigen van de onderlinge band en tot slot aan de bescherming van kinderen tegen de invloed van eetproblemen, zodat de kinderen zo gezond en prettig mogelijk kunnen opgroeien.

Dus mijn vraag aan jou is: wil je hieraan meewerken?
• Heb/had je een eetprobleem en ben je ouder van 1 of meer kinderen en wil je jouw verhaal delen via mijn boek?
• Graag spreek ik ook de partners en kinderen van ouders met een eetprobleem. Zijn je eventuele partner en kind(eren) ook bereid om in een gesprek hun ervaringen te delen? (Voor kinderen geldt dat ze boven de 4 jaar zijn en ik draag er zorg voor dat het gesprekje aansluit bij hun leeftijd. Ik zal dit altijd eerst met jou/jullie als ouder(s) voorbereiden.)
• Of ben je boven de 18 en heb je een ouder met een eetprobleem?
• Woon je in de omgeving van Amsterdam en omstreken?
• Je privacy wordt gewaarborgd, over wederzijdse rechten & plichten stellen we op voorhand een contract op.

Als je meer informatie wilt of je wilt je aanmelden, neem dan contact op via:
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T 06-23409441

Eetstoornissen vertoeven helaas nog heel vaak in een taboesfeer. Hoog tijd dus om het taboe en de illusies te doorprikken.

Graag stellen we u dan ook met heel veel trots onze nieuwste voorstelling 'Spiegels' voor.

Maak kennis met Anna en Mia.
Twee kampioenen.
De beste in hun discipline.
Aan kracht en uithoudingsvermogen geen gebrek.
De bergetappes zijn zwaar. Loodzwaar.
Mia blijft gelukkig overeind. Ze is sterk.
Benieuwd of Anna zich even moeiteloos door de rondes slaat.
Samen knokken en duwen ze zich alvast naar de finish in een keiharde 'Tour de Vie'.

Anorexia en boulimia ontstaan meestal in de puberteit en bij jongvolwassenen. Het ziektebeeld komt vaker voor bij vrouwen dan mannen. Bij anorexia herstelt ongeveer 45% van de patiënten volledig, bij boulimia is dat slechts 35%. Ongeveer 1% van de boulimiapatiënten overlijdt aan de gevolgen van de ziekte. Bij anorexia ligt de mortaliteit veel hoger. Hier sterft 5 tot 10% van de mensen door slechte lichamelijke conditie of zelfmoord.

Spiegels werd geschreven door Liz Corthals. Het stuk wordt gespeeld door Sofie Mora en Liz Corthals.

Voor meer persoonlijke info kunt u terecht op www.lizcorthals.be of www.sofiemora.be.

Het 'once in a lifetime'-event is geschikt voor mensen met kleine of grote eetproblemen. Gedurende drie dagen word je geïnspireerd, gestimuleerd en geactiveerd om de beste versie van jezelf te worden

Onder liefdevolle begeleiding van de ervaringsdeskundige coaches en trainers van ISA Power, die hun eetstoornis 100% overwonnen hebben, ga jij een héél bijzonder weekend tegemoet.

Kijk hier naar een filmpje van het event.

Een weekend vol met persoonlijke doorbraken!

'Once in a Lifetime' is een bijzonder event. Gedurende deze drie dagen wordt de focus niet op eten en gewicht gelegd, maar staan inspiratie, bewustzijn en verbinding centraal.
Alle trainers en coaches van ISA Power hebben hun eetprobleem 100% overwonnen en willen jou de hoop, geloof en het vertrouwen geven dat ook jij dit gevecht kan overwinnen!
Tijdens dit 3-daags event gaat het niet over jou eetstoornis, maar...

 • Uitdagingen uitgaan en oude dingen loslaten
 • Doorbraken maken en tot actie overgaan
 • De mind-set van gelukkige mensen
 • Inzichten verkrijgen en nieuwe dingen leren
 • Zelfvertrouwen en zelfliefde ontwikkelen
 • De beste versie van jezelf worden
 • Mindfulness, meditatie en innerlijke rust
 • Dromen en doelen realiseren d.m.v. visualisatie

Kijk hier voor meer informatie

Nadat eerder in Londen op dezelfde manier actie was gevoerd, besloot de Belgische vereniging rondom eetstoornissen ook 'uit de kleren te gaan' tegen eetstoornissen. Vrijwilligers van de vereniging stonden geblinddoekt in hun ondergoed op het plein in Gent en lieten voorbijgangers 'OK' op hun lichaam schrijven, om duidelijk te maken dat ieder lichaam goed is zoals het is, ongeacht de vorm. Een dappere actie die zeker de aandacht heeft getrokken! De website van de Belgische vereniging rondom eetstoornissen vind je hier (werkt de link niet, ga dan naar http://www.anbn.be/)

Het filmpje van de actie van het Engelse meisje vind je hier

IMG 06101

Op 1 september opende PsyQ samen met Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie, een nieuw expertisecentrum voor eetstoornissen in Beverwijk. Zij voorzien hiermee in Noord-Holland in een behoefte aan intensieve behandeling voor zowel jongeren als volwassenen die zeer ernstige eetstoornissen hebben en een BMI (Body Mass Index) hoger dan 15.

Peter Daansen, klinisch psycholoog en projectleider: "Het expertisecentrum is er voor die mensen waar een reguliere behandeling niet voldoende is of een terugval hebben gekregen."

Behandeling
Wanneer een reguliere behandeling niet voldoende is, omdat de problemen te complex zijn, kunnen patiënten nu in Beverwijk dus een intensieve behandeling volgen. Veel patiënten hebben baat bij een individuele behandeling, maar soms is dat onvoldoende. Deze behandeling is opgesplitst in een motiverende/inventariserende fase en een intensievere behandelbare fase. Er wordt gestart met een psychiatrisch consult, somatisch onderzoek, voedingstaxatie en de omgeving van de patiënt wordt in kaart gebracht.

Daarna volgen ze cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is de meest onderzochte en effectief gebleken psychologische behandeling bij eetstoornissen. Er wordt stilgestaan bij de gedachten die er zijn over eten, gewicht en lichaamsvormen en of deze gedachten kloppen.

Dieetmanagement, schematherapie en psycho-educatie zijn belangrijke aspecten in de behandeling voor eetstoornissen. In de groepspsychotherapie worden thema's besproken als zelfbeeld, lichaamsbeleving, seksualiteit, perfectionisme, stemmingsintolerantie en leeftijdsspecifieke problematiek. Er is veel aandacht voor het veranderen van gedrag, zoals het stoppen met eetbuien, stoppen met braken, regelmatiger eten en het doorbreken van eetregels. Een behandeling in het expertisecentrum duurt maximaal negen maanden.

Ervaring
PsyQ heeft jarenlang ervaring op het gebied van behandeling van patiënten met eetstoornissen.
Behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste inzichten, hebben hun effect bewezen en voldoen aan de eisen van wetenschap en richtlijnen.

Op elke PsyQ-vestiging kunnen mensen met eetstoornissen terecht. Voor mensen waarbij de problemen complexer zijn, bestaan er binnen PsyQ vier expertisecentra:
Den Haag, Rotterdam, Kliniek Groningen en per 1 september Beverwijk.

Het Franse parlement nam in juni een wetsvoorstel aan voor een verbod op superdunne modellen. Modellen met een BMI van lager dan 18 worden daardoor niet meer aangenomen bij Franse modehuizen. EenVandaag heeft samen met tijdschrift VIVA onderzoek gedaan naar het draagvlak voor net zo'n wetsvoorstel in Nederland. Ongeveer 20.000 mensen zijn ondervraagd, en met resultaat: het CDA wil afspraken over het gebruik van dunne modellen. Kamerlid Bruins Slot van het CDA wil dat staatssecretaris van Rijn een convenant sluit met de mode-industrie. 

In het onderzoek wat EenVandaag uitvoerde zijn onder andere twee foto's voorgelegd aan de respondenten: een foto met een mager model en een foto met een iets voller model. In alle gevallen werd door de meerderheid, mannen en vrouwen, het magerste model afgewezen voor catwalks en magazines. Als je de foto's wil bekijken, klik dan onderaan dit artikel op de link naar de bron.

In het Franse wetsvoorstel wordt gesteld dat extreem dunne modellen een negatief voorbeeld voor jonge meiden vormen. EenVandaag ondervroeg ook 1500 jongeren, waarvan bijna de helft van de meiden aangaf dat superdunne modellen inderdaad een negatief effect hebben gehad op hun zelfbeeld. Meer dan de helft van de ondervraagde meiden gaf aan onzeker te zijn over hun lichaam. Als je ze vraagt op welk model ze het liefst zouden willen lijken, kiest 37% het dunste model (een model met een ongezond laag gewicht). Een kwart van de jongeren tussen de 12 en 16 jaar zegt dat de superdunne modellen een realistisch beeld geven van hoe je eruit zou moeten zien als vrouw.

Bron: EenVandaag, 17 augustus 2015. klik hier voor het artikel (ook voor preciezere cijfers en onderzoeksmethode)

'Door dik en dun', een korte film over eetstoornissen
In de film word je meegenomen in de wereld van vier verschillende eetstoornissen:

 • Mevrouw Boulimia
 • Mevrouw Anorexia
 • Mevrouw NAO
 • Mevrouw Eetbuistoornis

De eetstoornissen komen in beeld alsof het personen zijn. Zij vertellen over de verschillende manieren waarop zij de regie over de levens van de mensen die zij in hun macht krijgen, overnemen. Maar ook wordt duidelijk hoe mensen hun leven weer terug hebben kunnen veroveren én hoe de mensen om hen heen hen daarbij hebben geholpen. De film is gemaakt in opdracht van Lentis/PsyQ Kliniek voor Eetstoornissen Groningen en in samenwerking met de Hanzehogeschool en Ixta Noa.

Een inzicht gevende film voor mensen die een eetstoornis in hun leven hebben én voor de mensen om hen heen die hen willen helpen. Ook voor professionals die meer inzicht zoeken in de belevingswereld van hun cliënten met een eetstoornis is deze film een aanrader.

Bekijk hier de film.

Onderzoek door het Nederlands Eetstoornissen Register (NER)


Er is weinig bekend over hoe het mensen, die een eetstoornis of eetproblemen hebben ervaren, vergaat in het leven (bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en kwaliteit van leven). Om hier een beter beeld van te kunnen krijgen is in samenwerking tussen Rivierduinen Centrum Eetstoornissen Ursula, de Vrije Universiteit Amsterdam en vereniging rond eetstoornissen WEET het Nederlands Eetstoornissen Register (NER) opgezet. Met dit register willen we graag een grote groep mensen die nu of in het verleden eetstoornissen en/of eetproblemen hebben ervaren voor langere tijd gaan volgen via online vragenlijsten.

Waarom?
Door zoveel mogelijk informatie te verzamelen van mensen met eetstoornissen of eetproblemen in Nederland, kan de diversiteit en ontwikkeling onder mensen met eetproblemen in kaart gebracht worden. En kunnen we onderzoeken hoe de leefsituatie van mensen met eetstoornissen eruit ziet en welke factoren een belangrijke invloed op hun levensloop en kwaliteit van leven hebben. Zo kunnen we bijvoorbeeld factoren vinden die samenhangen met een positief beloop van de eetproblemen of eetstoornissen.

Wie kunnen er mee doen?
Volwassenen die ervaring hebben met eetproblemen of een eetstoornis, kunnen deelnemen. 
Ben je 12 jaar of ouder en heb je nu of in het verleden een eetstoornis of eetproblemen ervaren? Dan kun je meedoen aan het NER. Voor jongeren onder de 16 jaar, hebben we toestemming nodig van één van de ouders of verzorgers.

De deelnemers worden gevolgd in de tijd, wat betekent dat je ongeveer één keer per jaar een vragenlijst ontvangt. Per keer kan je beslissen of je mee wilt doen. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over je persoonlijke achtergrond, eetproblematiek, diagnostiek, eventuele bijkomende problemen, depressieve stemming, behandeling, onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie kwartier.

Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen. Via de website www.nederlandseetstoornisregister.nl kun je meer informatie vinden over deelname en kun je je aanmelden.

De transitie binnen Jeugdzorg en WMO is in volle gang. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) volledig doorgevoerd. Dat brengt nogal wat veranderingen met zich mee.. Wat merkt u daarvan?

Wij van WEET zijn benieuwd wat ouders van kinderen met een eetstoornis aan effect merken in de hulpverlening aan hun kind.  
Via onderstaande link komt u bij een korte vragenlijst (13 items). De gegevens die via de vragenlijsten bij ons binnenkomen, gebruiken we voor een analyse die we delen met de NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen). Op deze manier hopen we bij te dragen aan de verbetering van hulpverlening aan kinderen met een eetstoornis. 

Wilt u ons als ouder helpen door de vragenlijst in te vullen? Alvast heel hartelijk dank!
U vindt de vragenlijst hier: http://www.thesistools.com/web/?id=471832 

Centrum Eetstoornissen Ursula (CEU) wil graag een TOP 10 samenstellen van vragen die cliënten met een eetstoornis (of een eetstoornis hebben gehad) en hun omgeving zelf belangrijk vinden. Hoe mooi zou het zijn, als er straks onderzocht wordt, wat jij belangrijk vindt!

Bedenk één of meerdere vragen die jij graag onderzocht wilt hebben. En wie weet verschijnt jouw vraag wel in de TOP 10 van onderzoeksvragen. En gaat het CEU of één van de universiteiten in Nederland er mee aan de slag en weet heel de wereld straks het antwoord op jouw vraag. Je hoeft je niet druk te maken dat je niet weet of een vraag al onderzocht is. Dat zoeken wij allemaal uit.

Vaak zijn familieleden, partners en vrienden ook nauw betrokken in het herstelproces van cliënten met een eetstoornis. Gedurende dit herstelproces komen vaak veel vragen naar boven, waar niet altijd een antwoord op kan worden gegeven. Deze vragen kunnen natuurlijk ook belangrijke onderwerpen zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Kijk voor meer informatie op www.powertorecover.nl of ga direct naar de vragenlijst. Heb je nog vragen? Vul dan het contactformulier in.

In de stuurgroep van dit onderzoek zitten:
* Angela van der Meer, MSc Psycholoog/Onderzoeker, Rivierduinen Centrum Eetstoornissen Ursula
* Prof. Dr. Eric van Furth Directeur Behandelzaken, Rivierduinen Centrum Eetstoornissen Ursula
* Jesús de la Torre y Rivas Voorzitter, Weet, de vereniging rond eetstoornissen
* Patricia Bos Bestuurslid, Nederlandse Academie voor Eetstoornissen
* Heidi Heuvelman Adviseur, Fonds Psychische Gezondheid
* Katherine Cowan JLA Adviseur van de stuurgroep, James Lind Alliance

In Frankrijk is het aanmoedigen van anorexia ('pro-ana-uitingen') strafbaar gesteld. Onderzocht wordt nu of een dergelijk verbod in Nederland ook wenselijk en juridisch mogelijk is. Dit blijft een lastige discussie omdat de mensen die een pro-ana website opzetten zelf vaak ziek zijn en nog ziektebesef missen. Hulpverlening dient dan ook voorop te staan. Bovendien weten mensen die op zoek zijn naar pro-ana elkaar ook via social media te vinden, dus het probleem voorkomen is lastig. 

De minister wilde een zo goed mogelijk beeld van de situatie krijgen en heeft daarom advies gevraagd bij diverse organisaties, waaronder WEET. Ondanks dat de oprichters van pro-ana websites inderdaad vaak zelf ziek zijn en hulpverlening doeltreffender is dan puur en alleen strafbaar stellen, ziet WEET het strafbaar stellen van pro-ana uitingen als wenselijk. 
De minister heeft om bovenstaande redenen (oprichter heeft hulpverlening nodig, social media is nog een plek waar mensen elkaar kunnen vinden, echt uitbannen is dus heel moeilijk) besloten dat een verbod vooralsnog niet wenselijk is. Wel gaat de minister kijken naar een actualisering van de pop-up die opkomt als je een pro-ana website bezoekt. De minister wil in gesprek met behandelaren en providers om de samenwerking te verbeteren. 

Stichting Human Concern meldt dat bijna de helft van de bezoekers van haar website is doorverwezen naar de site vanuit een waarschuwing op een pro-ana website. 
Eind 2016 wordt er een nieuwe zorgstandaard voor eetstoornissen gepubliceerd, waarin onder andere aandacht is voor vroegsignalering. 

Van een journalist die voor het Nederlands Dagblad schrijft kregen wij een oproepje voor een interview binnen. Binnenkort verschijnt in het Nederlands Dagblad een artikel over orthorexia, en om het artikel kracht bij te zetten zou het fijn zijn als iemand die orthorexia (gehad) heeft zijn/haar verhaal wil doen. 

Het interview kan anoniem plaatsvinden en ook een telefonisch interview is een optie. Tussen 15 juli en 15 augustus zal het interview plaatsvinden. 
Heb jij orthorexia (gehad) en vind je het waardevol om je verhaal te delen? Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Online koken met Human Concern

Leuk nieuws van Human Concern: je kunt nu online kookfilmpjes van Human Concern en op het forum meepraten en vragenstellen over de recepten. Zo kun je een positievere relatie met eten opbouwen en ideeën opdoen. Lees hieronder hun bericht

Gezond koken met de populaire koks van de klinische boost-behandeling Be-LeeF!

Tijdens de klinische boost-behandeling Be-LeeF! van Human Concern in Portugal nemen eten en voeding een bijzondere rol in. De cliënten eten er datgene wat met liefde gemaakt wordt door de koks Vere en Judie. De recepten van de gerechten uit Be-LeeF! zijn zeer populair en daarom zijn Vere en Judie zijn tijdens het koken gefilmd! Zo kan je nog makkelijker de gerechten van Be-LeeF! thuis bereiden.

Carmen Netten, oprichter en directeur Human Concern: "Vere en Judie bereiden het eten met zorg en liefde. Dat voel je in de keuken en dat proef je aan het eten. Hun warme persoonlijkheden en oprechte interesse, de gastvrije open keuken, waar je kunt kijken, meedoen, proeven en ideeën opdoen of delen zorgen voor een prille nieuwsgierigheid naar producten en koken. De verstoorde relatie tussen cliënt en eten wordt hierdoor positief beïnvloed. Elke week merk je dat eten minder eng wordt. Dat cliënten interesse ontwikkelen, weer gaan proeven en dat eten ook gezellig kan zijn. De eerste dag en de laatste dag zijn totaal verschillend qua sfeer aan tafel. Dat is super leuk om te zien." Ook Joke van Scheers, coördinator voedingsbegeleiding bij Human Concern is enthousiast. "Een gezond eetpatroon bevat alle voedingsstoffen die een mens nodig heeft en is een patroon waarbij iemand ook nog lekker kan genieten van het eten. De recepten van Vere en Judie dragen hier zeker aan bij!"

Kookfilmpjes
De kookfilmpjes van Vere en Judie delen we via Youtube en onze website. Iedere week koken Vere en Judie een andere maaltijd: een hoofdmaaltijd, een lekkere lunch of een tussendoortje. Op ons forum Ikookvanmij.nl kun je verder praten over de recepten en vragen stellen aan de kok Vere of andere koks/kokkinnen op het forum. Het eerste filmpje gaat over de visie van Vere op eten en koken en vanaf volgende week maandag volgen de nieuwste films. Dus, abonneer je op ons Youtube-kanaal, dan mis je geen enkel kookfilmpje!

PRO ANA SITES : TOLEREREN OF VERBIEDEN?
Stel dat er sites zouden zijn die alcoholvergiftiging , drugsverslaving, kettingroken ,of pesten aanmoedigen, zouden we die dan tolereren of verbieden? En wat te doen met pro-Ana sites?

Pro Ana sites laten foto's zien van extreem dunne anorexia patiënten en geven tips om steeds minder te eten en zoveel mogelijk af te vallen. Ze promoten zeer ongezond eetgedrag en een extreem laag gewicht. Bovendien adviseren pro Ana sites om geen hulp te zoeken, maar het eetgedrag en het gewicht zoveel mogelijk voor ouders, docenten en huisartsen verborgen te houden.

Pro-Ana sites vormen een groot risico voor de gezondheid van jonge vrouwen en mannen die weinig zelfvertrouwen hebben en daardoor sterk beïnvloedbaar zijn. Het aanmoedigen van extreem ongezond gedrag valt op geen enkele manier te verdedigen. Pro Anasites dragen bij aan het ontwikkelen en in stand houden van een eetstoornis met ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen. Vanwege de extreme uithongering ontwikkelen mensen met anorexia een tunnelvisie met waandenkbeelden over eten en gewicht. Sommige behandelaars spreken van hersenspoeling.

Anorexia nervosa is moeilijk herstelbaar en duurt gemiddeld is 5 tot 7 jaar en soms langer dan 10 jaar. Er is sprake van verlies van belangrijke ontwikkelingsjaren in een periode waarin leeftijdgenoten een opleiding volgen, een studie beginnen, een baan krijgen en belangrijke sociale contacten ontwikkelen. Anorexia nervosa is een ernstige psychiatrische stoornis met de meeste dodelijke gevolgen. De kans op volledig herstel is minder dan 50% en alleen mogelijk na langdurige behandeling. Bij 30% is sprake van verbetering , terwijl 20% levenslang een eetstoornis houdt, waarvan 5% overlijdt. Dit lijken me redenen genoeg om het voorbeeld van de Franse regering g te volgen en pro Ana sites te verbieden. We staan toch ook geen sites toe die alcoholvergiftiging, drugsmisbruik, of kettingroken aanmoedigen?

Drogredenering
Sommige behandelaars denken dat het geen zin heeft om pro Ana sites te verbieden omdat mensen met anorexia nervosa elders wel foto's van extreem magere meisjes zullen zoeken en tips vinden om meer af te vallen. Dit argument is echter een drogredenering. Dat het soms moeilijk is om mensen op te sporen die foto's van uitgemergelde meisjes en vrouwen plaatsen op pro Ana sites op te sporen is geen excuus om duidelijk te maken dat het aanzetten tot ongezond gedrag onacceptabel is en verboden moet worden. We tolereren toch ook geen diefstal omdat lang niet alle daders gepakt worden? Diefstal is verboden ook al zullen er mensen blijven die stelen .
Een ander argument dat gebruikt wordt door mensen die pro Ana sites niet willen verbieden is dat het niet wenselijk is om anorexia patiënten die foto's van hun vermagerde lichaam doorsturen naar een pro Ana site te straffen. Maar dat is evenmin een argument om sites te blokkeren die ongezond gedrag aanmoedigen. Als mensen ongezond gedrag promoten dan is niet een boete of straffen de meest adequate reactie, maar het aanbieden van hulp en behandeling. Dat kan door ze te verwijzen naar sites waar ze adequate hulp kunnen krijgen zoals : www.Proud2Bme, www.nae.nl; www.Weet.info; www.Anorexiajongens.nl . Daar kunnen ze goede adviezen krijgen van ervaringsdeskundigen en professionele hulpverleners. Goede behandeling kan ertoe bijdragen dat ze lichamelijk, psychisch en sociaal kunnen herstellen van een ernstige eetstoornis en weer lichamelijk en geestelijk gezond kunnen functioneren.
Het is daarom hoog tijd om pro-Ana sites te verbieden en ik hoop dan ook dat de Nederlandse regering het Franse voorbeeld gaat volgen.

Dr. Greta Noordenbos
Klinische Psychologie
Universiteit Leiden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Referenties

Noordenbos, G, Oldenhave, A., Terpstra N, & Muschter, J. (2000). Kenmerken en behandelingsgeschiedenis van patiënten met een chronische eetstoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 3, 145-487.

Noordenbos, G. (2007) Een eetstoornis overwinnen, Kan dat? De nieuwste antwoorden op vragen over kenmerken, achtergronden, behandeling en herstel. De Tijdstroom, Utrecht.

Noordenbos, G. (2007) Gids voor herstel van een eetstoornissen. De Tijdstroom, Utrecht.

GRIP

Recensie door Marieke Holtjer en Wemmie Wolf

Afgelopen zaterdagavond 21 februari was WEET aanwezig bij de première van GRIP, een voorstelling over anorexia. Het script van de voorstelling is geschreven door Harriët van den Heuvel, ervaringsdeskundige en één van de spelers van het theaterstuk. De cast bestaat uit drie speelsters die verschillende rollen spelen en één speler speelt de rol van bouffon, een oude theatertraditie, dit personage speelt de rol van nar, hij roept walging, fascinatie en verontwaardiging op. De cynische, spottende rol kan tegelijkertijd weer hilarisch of grappig zijn. Deze rol in GRIP vertegenwoordigt de anorexia. GRIP is een montagevoorstelling, dat wil zeggen dat de spelers in en uit de rollen stappen. De sfeer wordt goed neergezet door het spel van de basgitarist. De regie is in handen van Marianne Vesseur.

Welke scènes komen zoal voor het voetlicht? Onmiskenbaar krijg je als toeschouwer een kijkje in het hoofd van iemand die enorm met anorexia worstelt. Zo is er een omschrijving van de glazen wand  tussen de anorexia patiënt en de rest van de wereld. De thuissituatie, de contacten met de hulpverlening, het leven in de eetkliniek maar ook de harde werkelijkheid van een afkeurende maatschappij en de gevolgen van pestgedrag. Daarnaast is er ook veel uitleg over wat de kenmerken en gevolgen zijn.

De voorstelling is dan weer hard, zwart en confronterend. Maar het is ook een theaterstuk wat ontroert en veel herkenning oplevert. Als toeschouwer zul je ongetwijfeld geraakt worden omdat er veel herkenbare scènes in zitten en de voorstelling zal bijdragen aan erkenning omdat anorexia een zeer ernstige psychiatrische ziekte is die niet altijd te maken heeft met aandacht trekken, een uit de hand gelopen lijnpoging of welk vooroordeel dan ook.

Heb je te maken met anorexia, persoonlijk of als professional? Ga kijken! De voorstelling is uitermate geschikt binnen de geestelijke gezondheidszorg, op scholen of voor huisartsen. Heftig, confronterend maar het biedt zeker stof tot nadenken.

GRIP IS EEN THEATERVOORSTELLING OVER STORM IN JE HOOFD
OVER ETEN 
OVER HONGER
OVER ONMACHT 
OVER DE WORSTELING OM WEER GRIP OP JE LEVEN TE KRIJGEN

SPEL Harriët van den Heuvel, Hilde Tuijt, Leonie Zondag    
Rients Hofstra, Hans Vesseur 
TEKST & TEKENINGEN Harriët van den Heuvel
REGIE Marian Vesseur

MET DANK AAN 
Diane Nijweide

Heb jij ook het idee dat er nog veel onduidelijk is over de oorzaken van eetstoornissen? Of over de behandeling? Of misschien heb je een hele andere onderzoeksvraag? En heb jij ook het idee dat wat jij graag wil weten nog niet onderzocht is. Om de eenvoudige reden dat professoren en hulpverleners vooral onderzoeken wat zij belangrijk vinden?

Dan is dit je kans! Centrum Eetstoornissen Ursula (CEU) wil graag een TOP 10 samenstellen van vragen die cliënten met een eetstoornis (of een eetstoornis hebben gehad) en hun omgeving zelf belangrijk vinden. Hoe mooi zou het zijn, als er straks onderzocht wordt, wat jij belangrijk vindt!

Weet hulplijn

Anoniem praten met een ervaringsdeskundige kan via de Weet hulplijn
Wij zijn graag een luisterend oor voor cliënten én de omgeving van cliënten.
Soms heeft u behoefte om uw eigen ervaringen te delen met een ervaringsdeskundige. Soms wilt u een ervaringsdeskundige een vraag stellen. Dat kan allemaal via onze Weet lotgenotenlijn.
De telefoon wordt bemand door vrijwilligers van Weet die zelf een eetstoornis hebben gehad en hiervan (vrijwel) volledig hersteld zijn. Deze vrijwilligers zijn geen hulpverleners. U kunt hen alles vragen, maar zij geven zelf aan wanneer zij iets niet weten.
Wij bieden u anonimiteit. Indien u uw naam niet kenbaar wilt maken respecteren wij dat volledig. Wij hebben de telefooncentrale zo ingesteld dat uw telefoonnummer niet voor onze vrijwilligers zichtbaar is. Ook niet op de factuur vanuit onze leveranciers.

De hulplijn is bereikbaar via telefoonnummer: 088-0185 888
De hulplijn is bereikbaar op de volgende tijden:
Maandag van 19:00 - 21:00 
Woensdag van 19.00 - 21.00 uur

Liever op een ander moment bellen met één van onze ervaringsdeskundigen? Dat kan! Maak een afspraak via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alleen de coördinator van de Weet hulplijn leest deze mail en zal samen met u een ander tijdstip plannen voor een gesprek.

Let op: tijden van vaste avonden kunnen veranderen. Check altijd eerste de website.
Onze lijn is niet bereikbaar op feestdagen.
Om misbruik te voorkomen is het bellen met de hulplijn niet gratis. De kosten voor het bellen naar een 088-nummer zijn hetzelfde als bellen naar een gewoon vast telefoonnummer. Dit betekent dat het van invloed kan zijn of u met een vaste telefoon of een mobiele telefoon belt. Ook is uw aanbieder en abonnementsvorm van invloed. Heeft u een belbundel waarmee u gewone vaste telefoonnummers kunt bellen? Dan kunt u daarmee ook 088-nummers bellen. Let wel op wanneer uw belbundel op is betaalt u extra kosten.

Blog door vrijwilliger

Wekelijks kun je hier het verhaal lezen van een van onze vrijwilligers. Wil jij weten hoe zij nu in het leven staat? Wil jij lezen hoe ze terugkijkt naar toen?

Nieuw: blended behandeling bij eetstoornissen

Smaakk! heet het nieuwe behandelprogramma voor jongeren met een eetstoornis. Het is een blended behandeling: deels via internet, deels op bijeenkomsten met de behandelaar. Smaakk! is een cognitief gedragstherapeutisch programma gebaseerd op het transdiagnostisch model van Fairburn. Het kan toegespitst worden op hetzij anorexia, hetzij boulimia, hetzij eetbuistoornis.

Online maakt het makkelijker

Het online deel van het programma maakt de behandeling transparanter en doelgerichter: jongeren kunnen zelf regie nemen door ook thuis aan hun behandeling te werken, op momenten dat het hen uitkomt. Het maakt het gemakkelijker gedragsverandering thuis te bewerkstelligen.