Als ouder kan het voorkomen dat je met je kind naar huis wordt gestuurd, zonder dat er zicht is op behandeling. Bijvoorbeeld door de tegenstelling in motivatie versus gewicht. Soms kun je dan nergens terecht. Hoe zorgen we ervoor dat zorgprofessionals in de praktijk rekening houden met het feit dat er ook boven de 18 jaar soms onvoldoende ziektebesef is bij de persoon met de eetstoornis? Als ouder heb je na het 18de levensjaar van je kind geen rechten als het om het behandeltraject van je kind gaat. Maar als ouder mag je je kind, hoe oud dan ook, wel bij de behandelaar ophalen als de behandelaar niet meer weet wat te doen. Ouders van kinderen met een eetstoornis worden geconfronteerd met diverse onmogelijke situaties.

Weet, vereniging rond eetstoornissen organiseert 4 regionale bijeenkomsten, met als doel te sparren over concrete verbeterpunten voor de zorgketen eetstoornissen. Daarnaast zullen de bijeenkomsten ook een plek zijn waar ouders, en lotgenoten, met elkaar hun ervaringen kunnen delen.
Waar zitten de hiaten met grote risico's in de zorgketen en wie is de verantwoordelijke om daar iets aan te doen? Hoe kunnen we onder de huidige wetgeving oplossingen bedenken die snel kunnen worden uitgevoerd? Hoe zorgen we voor concrete en in de praktijk uitvoerbare verbeterpunten? Deze vragen en meer komen aan bod tijdens de bijeenkomsten.

Lees meer over voor wie de bijeenkomsten zijn bedoeld of meld je aan: klik hier!